EU se nadále pokouší najít právní cestu, jak zabavit zmrazená aktiva ruské centrální banky a použít je na financování obnovy Ukrajiny, nicméně stále existují dostatečně velké právní překážky, které zatím tyto plány zmařily. (Foto: Flickr)

„Zablokovali jsme 300 miliard eur z rezerv ruské centrální banky a zmrazili jsme 19 miliard eur z peněz ruských oligarchů,“ pochlubila se tento týden ve svém prohlášení předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. A když hovořila o svém cíli využít zabavená aktiva členských států EU k obnově válkou zničené Ukrajiny, uvedla dále: „Budeme s našimi partnery pracovat na mezinárodní dohodě, která to umožní. A společně najdeme legální cesty, jak se k tomu dostat.“

„Rusko a jeho oligarchové musí Ukrajině nahradit škody a uhradit náklady na obnovu země. A my máme prostředky k tomu, abychom Rusko donutili zaplatit,“ kontruje.

Evropská komise ve středu vydala právní možnosti, které je třeba prozkoumat, aby „Rusko zaplatilo“, což je pokus o „vyjasnění mezinárodních souvislostí, určení způsobů, jak posílit dohledání a identifikaci majetku jako předběžných kroků pro případnou konfiskaci, a prozkoumání cest, které by mohly vést ke konfiskaci zmrazeného ruského majetku“.

Deník Wall Street Journal zhodnotil některé z narůstajících tlaků na EU, aby jednala rozhodněji a jednotněji, následovně:

Představitelé Evropské unie uvedli, že blok nemůže zabavit desítky miliard eur ze zmrazených prostředků ruských centrálních bank, aby zaplatil obnovu Ukrajiny, zatímco její výkonný orgán rozeslal členským státům návrhy na zřízení mezinárodního soudu, který by stíhal ruské představitele za letošní invazi.

Některé členské státy již několik měsíců vyvíjely tlak na to, aby Brusel přišel se způsoby, jak zabavit ruská aktiva a pohnat nejvyšší ruské představitele k odpovědnosti za válku.

Problémem však zůstává, že mezi většinou členských států existují jasné právní překážky, které ztěžují nebo znemožňují zabavení zmrazeného majetku, pokud dotyčná osoba nebo subjekt nebyly nejprve odsouzeny za trestný čin.

V této otázce americká ministryně financí Janet Yellenová již před několika měsíci upozornila, že konfiskace ruských státních aktiv „by neměla být prováděna lehkovážně, měla by být prováděna pouze v koordinaci se spojenci a mohla by vyžadovat legislativu v USA“ – jak její slova parafrázoval FT.

Dále FT uvádí: „Podle návrhu komise by ruský stát měl nárok na vrácení majetku, pokud by došlo k mírové dohodě, případně spolu s určitým minimálním naběhlým úrokem. Do té doby by byla likvidní aktiva ruského státu investována tak, aby generovala výnosy na zaplacení rekonstrukce“ – jak se uvažuje v Bruselu.

Na adresu mnohem většího peněžního fondu zmrazených aktiv ruské centrální banky jeden z představitelů EU v evropských médiích uvedl: „Myslíme si, že můžeme vytvořit strukturu, která by nám umožnila tato aktiva skutečně aktivně spravovat a využívat výnosy ze správy těchto aktiv s tím, že výnosy budou moci být použity na podporu Ukrajiny.“

Zdroj: wsj.com