Slovenská republika v minulosti získala 160 milionů euro a následně dalších 380 milionů euro od EU na řešení problému sociálně vyloučených romských lokalit. Výsledek se nejen že nedostavil, nýbrž se situace nadále zhoršuje, píše autor článku Ivan Hriczko, jenž byl publikován na portálu hlavnespravy.sk.

Slovensko během několika vládních období získalo 160 milionů euro, následně dalších 380 milionů euro od Evropské unie na řešení situace romských osad. Prioritně se má, podle autora, řešit situace v Bánskobystrickém, Košickém a Prešovském kraji.

„Nehledě na deklarované množství financí z EU, které nám přiklepli na řešení této otázky, viditelné výsledky nemáme," napsal Hriczko.

Jako příklad uvádí okres Košice, kde se nachází vysoké procento obcí, kde Romové tvoří dokonce už většinu obyvatelstva.

„Nezaměstnanost, chudoba, chatrče, hlad, špína, infekční choroby, lichva… tedy sociálně-patologické jevy máme možnost cítit v tomto okrese… a v jiných to nevypadá o nic lépe," prohlásil a dodal, že nehledě na to celkové situaci pomohl, i bez finančních prostředků EU, zájem mladých Romů o práci v zahraničí.

„Donedávna jsme evidovali v Atlase romských komunit přibližně 620 romských osad… dnes se přibližujeme k číslu více než 1100… nehledě na vynaložené prostředky, deklarovanou snahu a prezentaci „úspěšných projektů" se situace nezlepšuje, ve skutečnosti se citelně zvětšuje a zhoršuje," píše autor.

Hriczko vyjadřuje názor, že hlavním problémem je nezájem „mocných a odpovědných" romskou problematiku řešit. Jako jedno z možných řešení by, podle názoru autora, mohlo být budování obecních podniků, které by startovaly podnikatelský život v nejvíce postižených obcích a dali by opravdovou práci a odpovědnost.

Zdroj: hs.sk