V reakci na uznání arménské genocidy turecký prezident Erdogan pohrozil Spojeným státům, že schválí usnesení o genocidě Indiánů během kolonizace Ameriky. (Foto: Wikimedia)

Jak uvedl list Korrepondent s odkazem na tureckou televizi Al Haber také zdůraznil, že „vyhlazování Indiánů se stalo hanebnou stránkou americké historie“.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan pohrozil Spojeným státům v reakci na uznání arménské genocidy v roce 1915, že schválí usnesení o genocidě Indiánů během kolonizace Ameriky.

Jak  Korrespondentuvedl, turecký vůdce vyzval americké zákonodárce, aby prostudovali milion dokumentů z doby Osmanské říše o událostech z roku 1915, které Ankara otevřela veřejnosti.

„Musíme se proti vám postavit proti stejným rozhodnutím našeho parlamentu. A uděláme to. Je možné mlčet o Indiánech, když mluvíme o Americe?“ řekl Erdogan.

Zdůraznil také, že „vyhlazování Indiánů se stalo hanebnou stránkou americké historie“.

Jak publikace připomněla, 12. prosince Senát kongresu USA přijal usnesení uznávající arménskou genocidu Osmanskou říší. Na konci XIX. a na počátku XX. století provedla Osmanská říše pronásledování arménské populace. Podle řady historiků bylo v roce 1915 zabito více než 1,5 milionu Arménů.

Skutečnost genocidy byla uznána více než 20 zeměmi, Turecko však považuje použití termínu „genocida“ za nesprávné a tvrdí, že v tomto období došlo k bratrovražedné válce a obě strany utrpěly těžké ztráty.

Na druhé straně se řada odborníků shoduje, že na území nynějších Spojených států žilo až 10 milionů původních obyvatel  – Indiánů a do roku 1900 jejich počet klesl na pouhých 300 tisíc.

Vyhlazování Indiánů způsobily nejen války, ztráta obživy a utlačování severoamerickými kolonisty a „etnické čistky“ americké vlády, ale také snížení porodnosti a nemoci.

Zdroj: pz.czkorrespondent.net