(GreenMedInfo) Dr. Fauci je hlavný poradca prezidenta Trumpa ohľadne súčasnej pandémie koronavírusu, ktorého odporúčania viedli k takmer úplnému zastaveniu krajiny. (Foto: Flickr)

Tento lekár nedávno uverejnil v New England Journal of Medicine úvodník, ktorý priamo poukazuje na závažné chyby v jeho vlastných pochmúrnych projekciách úmrtnosti na COVID-19.

Dr. Anthony Fauci je riaditeľ Národného inštitútu alergických a infekčných chorôb a hlavnou osobou, stojacou za nedávnym príkazom prezidenta Trumpa rozšíriť smernice o sociálnom odstupe o ďalších 14 do konca apríla.

Ide o smernice, ktorých obdobu poznáme aj u nás, ako napríklad príkazy o sociálnom odstupe, vyžadujúcich si dodržiavanie „domácich“ karantén a rozšírenie zatvorenia miliónov firiem a živností, ktoré už teraz znášajú nenapraviteľné a potenciálne katastrofické dôsledky.

Bola to práve zdanlivo slepá viera prezidenta a mainstreamových médií v presnosť projekcií dr. Fauciho, ktorá viedla Trumpa k tomu, aby 15. marca oznámil, že prijme agresívnu stratégiu dr. Fauciho.

Tá zahŕňala zastaviť na 14 dní krajinu, aby zamedzil úmrtiam občanov COVID-19, ktorých by v prípade neriadenia sa jeho radou mohlo byť 1,7 milióna.

Podobne tomu bolo aj na Slovensku, kde prvé modely hovorili o 550000 chorých. Dnes je to len okolo 5000 ľudí (100-krát menej) a šéf vládneho inštitútu Smatana kvôli týmto nepresným predpovediam už aj rezignoval.

Zvrat udalostí

Lenže, zvláštnym zvratom udalostí úvodník, ktorého autorom je dr. Fauci a ktorý vyšiel 26. marca (online 28. februára) v  New England Journal of Medicinepod názvom „ Covid-19 – navigácia nezmapovaným“ poukazuje na to, že zatiaľ čo v súčasnosti je udávaná miera úmrtnosti približne 2%, tieto štatistiky sa zakladajú na prípadových definíciách, vyžadujúcich si diagnostikovanie zápalu pľúc.

Inými slovami, za nakazených infekciou COVID-19 sa pokladajú iba tí, ktorí majú akútny zápal pľúc a nie to potenciálne obrovské množstvo jednotlivcov, ktorí sú prenášačmi bez príznakov, alebo trpia len miernymi príznakmi.

V jeho štúdii sa o tomto ďalej píše:

„Ak človek predpokladá, že počet asymptomatických prípadov, či prípadov s minimálnymi symptómami je niekoľkokrát vyšší než počet hlásených prípadov, tak miera úmrtnosti môže byť značne nižšia než 1%.“

Dr. Fauci vlastne naznačuje, že prípadná miera úmrtnosti môže byť len 0,1%.

„Toto naznačuje, že celkové klinické dôsledky Covid-19 môžu byť nakoniec podobnejšie skôr dôsledkom silnej sezónnej chrípky (ktorá má prípadovú mieru smrtnosti približne 0,1%), alebo nejakej pandemickej chrípky (podobnej tým v rokoch 1957 a 1968), ktoré mali prípadové miery smrtnosti 9 – 10%, resp. 36%.“

Masa bezpríznakových ľudí

Štúdia dr. Fauciho priamo poukazuje na pravdepodobnosť existencie obrovského skrytého ľadovca asymptomatických (bezpríznakových) či miernych prípadov COVID-19, ktoré neboli vôbec potvrdené ani testované.

Ďalej poukazuje na to, že smrteľné obete na COVID-19 sú podobnejšie úmrtiam na sezónnu chrípku v miere 0,1%.

Ukazuje sa, že sezónnej chrípke sa pripisuje ďaleko viac úmrtí (23 000) než COVID-19 (podľa CDC ich k 31.3.2020 bolo 2 449).

Ako sa uvádza na  LiveScience:

„…len v samotných USA spôsobila chrípka podľa Centier pre kontrolu a prevenciu ochorení (CDC) v tomto ročnom období odhadom asi 38 milióna ochorení, 390 000  hospitalizácií a 23 000 úmrtí.“

Na základe týchto faktov, ako sa môže ďalej bez spochybňovania udržiavať dominantný naratív?

Konkrétne to, že všetci čelíme smrtiacej pandémii, pre boj s ktorou sa vyžaduje úplné vzdanie sa všetkých našich základných občianskych slobôd, pričom to zároveň spôsobuje potenciálne katastrofické následky spoločensko-ekonomickému a psycho-biologickému zdraviu masám občanov znásobovaných iracionálnym a médiami vyvolávaným strachom a panikou?

Ďalšie zdroje informácií

Zistite si o tom viac a konajte s hnutím  Stand for Health Freedom a ich najnovšou kampaňou:  Mohla by byť nekontrolovaná moc vlády nebezpečnejšia, než hrozba infekčného ochorenia?

Ak sa chcete dozvedieť viac o veľmi mätúcich a chybných testovacích metódach na COVID-19, prečítajte si:  Op-Ed: Does the 2019 Coronavirus Exist?

Ďalej si, prosím, pozrite a zdieľajte dôležité video na túto tému od Jamesa Corbetta nižšie.