Ukrajina praktikuje tvrdou politiku, a dokonce zakázala ruským mužům vstup do své země. Současně však výbor Státní dumy Ruské federace připravuje návrh zákona, který má Ukrajincům ulehčit proces získání ruského občanství. Sputnik se pokusil odhalit detaily vztahů mezi těmito zeměmi.

Ukrajina nedávno zakázala vstup mužům s ruským občanstvím ve věku od 16 do 60 let na své území a později také projednávala možnost zákazu vstupu do své země i ruským ženám. Kromě toho minulou neděli neoprávněně navedla své lodě na území Ruské federace. Vladimira Putina se tak pokouší vyprovokovat všemi možnými způsoby.

Zároveň ruská vláda reagovala na ukrajinskou agresi a přijala zcela neočekávané rozhodnutí. V současné době totiž připravuje pro Ukrajince jakési „odpustky" při získávání ruského občanství.

„Výbor Státní dumy pro záležitosti SNS, euroasijské integrace a vztahů s krajany připravuje řadu ulehčujících opatření pro Ukrajince, aby mohli získat ruské občanství," prohlásil Viktor Vodolackij, místopředseda Výboru Státní dumy pro záležitosti SNS.

Poslanec prohlásil, že návrhy, které výbor připravuje, budou zaměřeny na zjednodušení absolvování zkoušky z ruského jazyka pro osoby, které se narodily v SSSR. Rovněž budou vypracována opatření pro získání ruského občanství pro děti ze smíšených sňatků.

Situaci okomentoval také náměstek ministra zahraničí Grigorij Karasin:

„Jednoduše to ukazuje dobré záměry Ruska vůči občanům sousední, přátelské Ukrajiny, na rozdíl od toho, co dělají současné úřady Kyjeva," pronesl diplomat.

Podle něj jde o zjednodušení samotného procesu, aby lidé mohli snadněji získat povolení k dlouhodobému pobytu a poté získat také občanství.

V současné době je Rusům ukrajinskou pohraniční stráží hromadně odmítán vstup na Ukrajinu, a to na letištích této země. Ruský prezident však poznamenal, že nebude zavádět stejné omezení vůči občanům Ukrajiny, ale naopak jim usnadní režim pobytu v Rusku a získání občanství.

Zdroj: snews.com