Předsedové Evropského parlamentu, Rady a Komise podepsali společnou dohodu, která stanoví priority před příštími volbami do Evropského parlamentu v roce 2024. Na seznamu 164 právních předpisů je i digitální měna centrální banky. (Foto: Flickr)

Evropská komise slíbila, že brzy vypracuje právní předpisy pro digitální euro. Mluvčí potvrdil, že Komise plánuje předložit návrh ve druhém čtvrtletí roku 2023.

Na seznamu priorit byl také balíček Evropské unie týkající se praní špinavých peněz. O nařízení o boji proti praní špinavých peněz jednají tvůrci politik v Evropském parlamentu. V rámci diskusí byly do oblasti působnosti zahrnuty DeFi, DAO a NFT. Očekává se vytvoření celoevropského orgánu pro boj proti praní špinavých peněz, který bude dohlížet na dodržování předpisů, včetně předpisů pro kryptografické společnosti.

Evropská centrální banka v současné době pracuje na digitálním euru s řadou partnerů včetně společnosti Amazon. Fáze návrhu bude dokončena v březnu 2023 a následně bude v říjnu rozhodnuto, zda bude spuštěno euro CBDC.

Vedení ECB tvrdí, že digitální euro bude pravděpodobně mít omezené individuální transakce a limity pro ukládání hodnoty.

Zdroj: europarl.europa.eu