Lidé se obecně štítí představy, že by se pomocí vědeckých experimentů mělo manipulovat s určitými pilíři fyzikální reality, ať už jde o slepování genomů různých organismů, umělou inteligenci nebo jadernou fúzi. (Foto: CERN)

Ale v posledních pár desetiletích ve vědeckých experimentech pár nových obratů ve stylu děsivých příběhů o Ostrovu Dr. Moreau přeci jen vytanulo z pokusů s elementárními částicemi o vysokých rychlostech (jako jsou ty na Hadronovém collideru z CERNu) a z hrabání se v dalších kvantových hlavolamech.

A v poslední době se začal ozývat ďábelský chechtot s výkřiky úžasu nad dosažitelným pokladem od laserových fyziků, kteří oznamují vývoj laseru tak silného, že dokáže roztříštit veškerou matérii včetně samotných elektronů a jaderných částic, které utváří předivo reality samotné.

Předtím tento měsíc vydal fyzikální žurnál Physical Review Letter článek diskutující o tom, jak by tyto nové technologie mohly umožnit vysokorychlostním laserům prorazit „samotné předivo Vesmíru.“

Podle výzkumníka z Université Paris-Saclay trik, který to umožní, spočívá v tom, že laser se ukotví a zaměří na zrcadlo zhotovené z plazmy.

Fyzik a spisovatel Chris Lee v analýze sepsané pro Ars Technica vyzradil, jaké logistické překážky tato nová technika proráží. Tím, že dají dohromady 5-10 petawattový laser, co dá puls s energií o 5-5000 joulech trvající něco mezi pikosekundou a femtosekundou, mohou fyzikové soustředit výkon do intenzity 10^22 W/cm2, a to je tehdy, kdy se plazmový stav přerodí, aby vytvořil vodivý plyn částic tak excitovaných, že jeho elektrony odráží světlo.

Jiné experimenty s lasery už na cíl koncentrovaly až 200 petawattů výkonu na necelou biliontinu vteřiny.

Pomocí plazmového zrcadla mohou vědci dosáhnout hustoty výkonu až 10^29 W/cm2 a urychlit tak elektrony do té míry, že tyto „začnou z toho, co se jeví jako prázdno, tj. z prázdného prostoru vytrhávat skutečné elektrické náboje.“

„Způsob, jakým takové zrcadlo osciluje, také znamená, že ty frekvence světla, jsou všechny svými vzájemnými násobky,“ píše Chris Lee.

„Takové zrcadlo tyto všechny barvy odráží společně, a ty se pak mohou dát dohromady v pulsu, který je časově ještě kratší. Ve skutečnosti takový puls má trvání od 20 fs do 0,1 fs (femtosekunda je  10^(-15) sekundy). To už samo o sobě zvýší intenzitu výkonu 100 násobně. Kratší vlnové délky také znamenají, že světlo se soustředí do menších plošek. „Konečným výsledkem je intenzita výkonu 1 000 vyšší, než jaká tam vstoupila z laseru a dělá se to prostou výměnou výkonu se zrcadlem.“

No, a co se pak stane?

„Mohou všichni v úžasu zírat do té díry, kterou udělali,“ uzavírá to Lee.

A jaký je vlastně účel používání laserů k tomu, aby prorazili díru samotným časoprostorem?

Předchozí laserové experiment se snažily objevit virtuální částice, další dimenze a dokonce temnou hmotu.

Loni čínští vědci použili 100 petawattový laser – „tj. o výkonu 10 000 krát vyšším, než protéká dohromady všemi elektrickými sítěmi světa“ – aby zkusili vytrhnout elektrony z kvantového éteru, když je odtrhnout od jejich antihmotných dvojčat (jak by to mělo fungovat podle představ vakua jako Diracova moře).

Prozatím to ale vypadá, že budeme muset mít důvěru v to, že vědci, když si hrají s pletivem reality, tak vědí, co dělají.

Zdroj:  zerohedge.com