Muzeum v dánském Aarhusu se přejmenovalo z „Muzea žen“ na „Gender Museum Denmark“ a vytvořilo sochu muže kojícího dítě jako symbol „křížení mužského a ženského“ v dnešní moderní společnosti. (Foto: Twitter)