Ruské ministerstvo zahraničí okomentovalo americkou zprávu o dodržování dohod v oblasti kontroly nad zbraněmi a nevyloučilo, že Washington může odmítnout moratorium na jaderné zkoušky. (Foto: Wikimedia, ilustrační)

„Mám takový dojem, že Washington připravuje světovou veřejnost na odmítnutí zatím ještě v USA platného dobrovolného moratoria na jaderné zkoušky a, následně, k úplné likvidaci Dohody o zákazu jaderných zkoušek,“ prohlásili na ruském ministerstvu zahraničí.

Také dodali, že tvrzení o údajném nedodržování povinností ze strany Ruska sovětsko-americké dohody o omezení podzemních jaderných testů z roku 1974 stojí na absolutně lživých „tvrzeních“.

„Podle očekávání nejsou americké námitky podloženy žádnými důkazy o tom, že Rusko údajně porušuje moratorium na jaderné zkoušky, provádí jaderné zkoušky, které neodpovídají americkým standardům „nulové síly“. Sami Američané přitom přiznávají, že neznají žádné takové experimenty z roku 2019, ani neví, zdali se vůbec prováděly,“ řekli na ministerstvu zahraničí.

Ruské ministerstvo zahraničí zdůraznilo, že Moskva vychází ze svých mezinárodních povinností a není povinná podřizovat se žádným „standardům USA“ v dané oblasti.

Tyto zavádějící informace vydávané USA mají odvést pozornost od Dohody o zákazu provádění jaderných testů, dodali na ruském ministerstvu s tím, že odmítnutí ratifikace dohody ji postaví nad propast. Moskva dokument ratifikovala před 20 lety a chová se podle něho.

„Oficiálně potvrzujeme, že Rusko se přísně drží vyhlášeného memoranda na jaderné zkoušky,“ prohlásilo ruské ministerstvo a dodalo, že dokud americká strana dokument neratifikuje, bude kontraproduktivní s ní o čemkoli diskutovat.

Dohoda o zákazu jaderných zkoušek byla podepsána v roce 1996. Celá řada zemí ji ale neratifikovala, mezi nimi jsou USA a Čína.

Země vlastnící jaderné zbraně na sebe berou dobrovolnou povinnost neprovádět jejich zkoušky.

USA se drží standardu „nulové síly“, na jehož základě vyhodnocují politiku jiných zemí. Ten ovšem není mezinárodním standardem.

Zdroj:  nytimes.com