Ohlášené vojenské cvičení NATO Defender 2020 zřejmě není první ani poslední v poměrné blízkosti hranic Ruska. Ale proč právě toto cvičení v Moskvě vyvolalo negativní reakci, když experti začali mluvit o opakování možného velkého vojenského konfliktu s Ruskou federací v Evropě? (Foto: US Army Europe/Richard Bumgardner)

Znepokojený je i běloruský prezident Alexandr Lukašenko. Vždyť cvičení bude probíhat i v Polsku fakticky na hranicích s jeho zemí. Bojí se nadcházejících cvičení NATO v Rusku a Bělorusku zbytečně? 

„Každá armáda, která necvičí, pozbývá svých základních schopností a dovedností, tudíž se stává zbytečnou. To se týká všech armád,“ řekl v rozhovoru pro Sputnik vojenský analytik Plk.v.v Ladislav Petráš. 

A rozsah cvičení? Velikost prostoru, účast vojsk a techniky – to závisí především na cílech, které jsou postaveny a v rámci těchto velkých cvičení jsou to především cíle politické. Cvičení Defender 2020 (z vojenského hlediska) není největším cvičením, které byly v poslední době provedeny. Například v roce 2018 na území Norska proběhlo cvičení Trident Juncture, kterého se zúčastnilo okolo 50 000 vojáků ze všech členských států NATO a navíc i vojenské celky z Finska a Švédska. Cvičení pod stejným názvem proběhlo i v roce 2015 a zúčastnilo se ho přes 30 000 vojáků a stovky kusů vojenské techniky. No a v letošním roce proběhlo velké cvičení CENTRUM, kterého se kromě vojsk RF zúčastnila vojska Indie, Pákistánu, Číny, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu a Uzbekistánu. Rozmach tohoto cvičení zahrnoval území RF, Kazachstánu, Kyrgyzstánu a Tádžikistánu. Takže velká cvičení co do rozsahu účasti vojsk a techniky jsou běžnou praxí.

Cvičení Defender 2020 však bude zajímavé zejména z hlediska přesunu značného množství vojsk z teritoria USA na evropský kontinent. A myslím si, že to je to, co dělá starosti Rusku a Bělorusku, což vytváří nový precedens… Může jít o strategický přesun vzdušným transportem, námořním transportem, případně jejich kombinací. Zajímavá také bude zpravodajská příprava prostoru cvičení a zejména logistické zabezpečení celé akce. To bude stěžejní pro to, aby vůbec takové cvičení mohlo proběhnout. To, co budou předvádět vojáci v jednotlivých epizodách cvičení, to bude kromě otázek součinnosti štábů a druhů vojsk jen běžná rutina vojenských profesionálů. Každé takové cvičení má však své politické aspekty, ale na to by měl spíše odpovědět některý politolog. Tyto politické aspekty velkých cvičení totiž ukazují na záměry politických reprezentací.

Podle různých zdrojů se cvičení zúčastní až 19 zemí NATO. Samozřejmě tam budou Češi. Ale česká média o české účasti nepíšou. Jak by české zapojení do cvičení mohlo vypadat?

Neznám plán účasti naší armády na akcích v roce 2020, ale jistě se tam zúčastní minimálně ty jednotky a štáby, které jsou v současné době na území Polska. Vzhledem k situaci AČR se bude jednat o účast symbolickou.

Manévry nazvané Defender Evropa 2020 se budou konat v období od dubna do května 2020. Evropské velení USA uvedlo, že jejich cílem je „zvýšit připravenost v rámci NATO a odrazit možné soupeře“ . Je jasné, že „potenciálním soupeřem“ se míní Rusko, které samozřejmě neopustí nezodpovězené provádění takových rozsáhlých vojenských cvičení. Jak se zvyšuje riziko tzv. náhodných konfliktů? Nakonec i malá provokace může stačit k zahájení globální planetární krize. Stačí si vzpomenout na příklad 1. světové války. Žádná z říší nebyla připravena ji začít, ale všechny do ní byly vtaženy a za to zaplatily desítky milionů životů.

Cvičení samo o sobě nevidím jako hrozbu. Jednak bude pod diplomatickou a zejména zpravodajskou kontrolou jak účastníků tohoto cvičení, tak protějšků, kterým mají být „ukazovány silné bicepsy“. No a pro občany je to jednak „cenění zubů tygra v kleci“, případně divadlo, ze kterého si každý vezme to, co ho zajímá. Ty reálné hrozby pro světový mír jsou v „zákulisí“ tam, kam běžný občan nevidí. Za podstatně reálnější hrozbu považuji nezvládnutou migrační krizi na území Evropy v důsledku nezodpovědné politiky EU a zejména SRN. Situace, kdy na teritoriu evropských států jsou milióny anonymních migrantů, vede k tomu, že se společnost v těchto zemích polarizuje a aktivními se stávají zejména extrémisti bez ohledu na to, zda jsou nazýváni pravicovými, či levicovými. Zejména v době ekonomické krize (která se blíží) tato situace může vyvolat reálné nebezpečí rozsáhlých a intenzivních násilností. To může vést až k občanským válkám napříč evropského kontinentu. V rámci celosvětové bezpečnosti touto hrozbou může být reálné nebezpečí zhroucení dolaru, který je světovou rezervní měnou. Monetární a ekonomický vývoj v dolarové části světa se rychlostí světla blíží k této krizi. Celosvětový chaos, který by realizaci tohoto nebezpečí vyvolala, by zákonitě vedl k nejjednoduššímu řešení – celosvětovému válečnému konfliktu.  No a další oblastí, kde hrozí reálné nebezpečí, to je narušování mezinárodního práva a právního řádu. Vždyť jen od založení NATO členské státy tohoto uskupení porušily Chartu OSN a vlastní Severoatlantickou smlouvu více jak v osmdesáti případech. Posledním případem je dnešní (10. 10. 2019) napadení suverénního státu Sýrie členským státem NATO – Tureckem. Turecko za tichého souhlasu USA zahájilo agresi na území jiného suverénního státu bez jakéhokoliv mandátu RB OSN.  Co se týče vojenských cvičení Defender 2020… Na cvičení se střílí cvičnou municí. Ve výše uvedených situacích by se válčilo jinými prostředky. Vzpomínám si na jeden rozhovor. Kdysi se někdo ptal A. Einsteina, jak si představuje 3. světovou válku. Einstein měl odpovědět: „Jak bude vypadat třetí válka, to nevím. Ale v té čtvrté by se lidé mlátili kyji.“

Cvičení Defender 2020 se zúčastní 37 tisíc vojáků. Vojenský personál bude přemístěn do Polska a pobaltských zemí. Německo se po dobu trvání cvičení stane logistickým střediskem. Němečtí politici předpovídají zhoršení vztahů s Ruskem v důsledku oznámených manévrů. „Tato cvičení vyvolají reakci ze strany Ruska, což nevyhnutelně povede k další eskalaci," řekl  Alexander S. Neu, člen obranného výboru Bundestagu. Vyzval Berlín, aby odmítl účast na programu Defender 2020 a neposkytl německé území pro jejich provedení.

Jana Petrová