Rockefellerova nadace vydala v květnu 2010 ve spolupráci s futurologem Peter Schwartzem z Global Business Network zprávu. Ta se nazývala Scénáře pro budoucí technologický a mezinárodní rozvoj.

První scénář nazvaný „Pochodem chod“ popisující kontrolu světové totalitní vlády a autoritářského vedení. Ten předjímal budoucnost, v níž pandemie umožní národním vůdcům posílit svou autoritu a uvalit tvrdá pravidla a restrikce, která přetrvají i po opadnutí pandemie. Ta první polovina onoho scénáře se už rozvinula. Bude to pokračovat tak, jak bylo předpovězeno? Informace v Pochodem chod zabírají asi dvě třetiny počátku článku. Rockefellerova zpráva je celá ke stažení zde. (D ůležitost tohoto dokumentu nelze přecenit.) – GEG

Pochodem chod: Toto je futuristický scénář

Každý den referují média mainstreamu o dalších lidech v dalších zemích „pozitivně“ diagnostikovaných na onemocnění koronavirem teď známým jako COVID-19. Jak rostou ta hlášená čísla, tak se šíří i nervozita, často ve formě panických nákupů masek, dezinfekcí, toaletního papíru, konzervovaného zboží. Říkají nám, že ty výsledky testování máme brát jako založené na vědě. I když je skoro nemožné dobrat se úplného obrázku toho, co se děje v centru té nové virové bouře v Číně, tak tu probíhá proces přiživovaný mainstreamovými médii k rozdmychání skutečné paniky obyvatelstva, i když není moc jasné, jaké to skutečné nebezpečí je, a to má alarmující důsledky pro možnou post-pandemickou budoucnost.

V posledním lednovém týdnu nařídila Čínská komunistická strana (CCP) bezprecedentní karanténu na celé 11milionové město Wuhan ve snaze dostat pod kontrolu situaci s veřejným zdravím, které se zjevně vymkla kontrole. Nikdy předtím během moderní historie veřejného zdravotnictví neuvalila vláda celé město do karantény s obklíčením sanitárním kordónem. Tato karanténa se rychle rozšířila i na jiná čínská města až tak, že v posledních týdnech došlo k odstavení světové druhé největší národní ekonomiky. Následně to má dopady na globální ekonomiku.

V tomto okamžiku, kdy jsou první mrtví hlášeni ze zemí mimo Čínu, konkrétně z Jižní Koreje, Japonska, Íránu a Itálie, je základní otázkou, jak nebezpečný ten virus je? Jenže tu máme fiasko US CDC, jejíž zjišťovací testy na tento nový virus SARS-CoV-2, o němž se říká, že způsobuje chorobu zvanou COVID-19, mají daleko ke 100% spolehlivosti. Přesto všechno pod vlivem neustálého proudu obrázků od mainstreamových médií s prázdnými regály v Itálii, s policejními kordony kolem léčebny ve Státě Washington, kde jsou údajně první údajní koronaviroví pacienti, obrázků íránských nemocnic naplněných pytli na mrtvoly, začínají pochopitelně miliony občanů propadat panice a strachu.

To, k čemu dochází ve městě za městem po celé zemi je rušení významných událostí, kde se shromažďuje více lidí. To včetně Benátského karnevalu, hlavních sportovních událostí, obchodních výstav ve Švýcarsku a jinde, které se ruší. Významné aerolinky jsou finančně zruinované, jelikož lidé celého svět ruší lety na dovolenou, a stejné je to s výletními loděmi. Čína nařizuje pálení bankovek s tvrzením, že by mohly být kontaminované. Francouzský Louvre se znovu otvírá, ale nepřijímá hotovost, jenom karty, jelikož papír může být kontaminovaný. Také WHO varuje před rizikem nakažení od papírových peněz. Země zavádí zákony jako Británie umožňující zadržování lidí, kteří by mohli ten virus mít. Média na západě nám předvádí prázdné regály v obchodech s každodenními potřebami jako rýže, těstoviny, toaletní papír, čímž všude živí paniku.

Otázky ohledně smrtnosti

Bylo by důležité udělat si perspektivu o skutečné smrtnosti údajně na COVID-19. Ohledně toho jsou fakta velice nepřesná.

K 3. březnu 2020 bylo celosvětově podle generálního ředitele WHO Tedrose Adhanoma celkem 90 893 případů COVID-19 s 3 110 úmrtími na něj. Pak to prohlásil za 3,4% smrtnost, což je číslo jinými experty vysoce zpochybňované. Tedros prohlásil: „Globálně údajně zemřelo 3,4% hlášených případů COVID-19. Pro srovnání sezónní chřipka obecně zabíjí daleko méně než 1% infikovaných.“

Problém ale je, že nikdo nemůže přesně říci, jaká je skutečná smrtnost. Je to tak, neboť jsme globálně netestovali všechny, kteří by mohli být mírnými případy tohoto viru, a přesnost těchto testů také není zdaleka na 100 % jistá. Ale prohlášení o smrtnosti více než trojnásobné než při sezónní chřipce, je-li pravdivé, je skutečným spouštěním paniky.

Podle epidemických expertů je reálná smrtnost nejspíš daleko nižší. „My totiž nereferujeme o všech případech,“ říká profesor John Edmunds z Centra pro matematické modelování infekčních chorob na Londýnské fakultě hygieny a tropické medicíny. „Ve skutečnosti obvykle referujeme jen o jejich malé části. Pokud je ve skutečnosti daleko více případů, tak bude smrtnosti nižší.“ Edmuds se uchýlil k tvrzení: „Co můžete spolehlivě říci je, že vydělíte-li počet nahlášených úmrtí počtem hlášených případů (abyste dostali smrtnost), tak téměř s určitostí dostanete špatnou odpověď.“ WHO pod Tedrosem zjevně stojí na straně šíření paniky.

WHO a USA CDC před pár lety změnily definici úmrtí na sezónní chřipku na „úmrtí na chřipku či pneumonii.“ CDC počítá jen přibližný počet úmrtí na chřipku, když zahrnuje úmrtní listy ke zpracování na seznamu „pneumonie nebo chřipka“ jako základní nebo přispívající příčinu smrti. CDC odhaduje 45 milionů případů chřipky a 61 000 jako to, co opatrně nazývají „s chřipkou spojená“ úmrtí během chřipkové sezóny 2017-2018 v USA. Kolik jich byli senioři s pneumonií nebo jinými plicními chorobami, je nejasné. Taková čísla přirozeně pomáhají šířit strach a prodávat vakcíny na sezónní chřipku, jejichž pozitivní účinek není moc dokázaný. Celosvětově CDC ve studii z roku 2017 odhaduje, že „každý rok zemře celosvětové mezi 291 000 až 646 000 lidmi na sezónní chřipku a s ní spojené respirační choroby.“

V samotné Číně jsou odhady pro úmrtí spojené se sezónní chřipkou (včetně pneumonie) v roce 2018 ve výši 300 000. Všimněte si, že ty 3 000 koroně připisovaných úmrtí, ač jsou tragická, jsou jen 1% „normální“ každoroční úmrtnosti v Číně spojované s chorobami plic, a kvůli tomu různorodému nebo měnícímu se čínskému počítání, není jasné, kolik těch 3 000 čínských mrtvých je ze sezónní pneumonie. Ale kvůli těm dramatickým videím, co nejsou ověřitelná, kdy lidé údajně padají mrtví na čínských ulicích, kdy není žádný důkaz, že wuhanské nemocnice zaplnily ty chodby s pytli mrtvol údajně zemřelých na COVID-19, je většina světa pochopitelně vyděšená z tohoto divného cizího invazivního činitele.

Uprostřed toho, co je pochopitelně matoucí pro spoustu poctivých zdravotních odborníků a co je nejspíš oportunistické k Západním výrobcům vakcín jako SlaxoSmithKline nebo Gilead a další, tak se náš svět děsivou rychlostí přetváří na něco, co jsme si před pár měsíci nedovedli ani představit.

‚Pochodem chod‘

Ať se v Číně děje cokoliv, není to v tomto okamžiku jasné kvůli nesourodým reakcím pekingských úřadů a několika změnám ve způsobech počítání případů COVID-19, takže poznat skutečná čísla téměř není možné. Otázkou je, jak teď odpovídající úřady Západu tu krizi využijí. Tady máme užitečné zpětné ohlédnutí do vysoce relevantní zprávy vydané před desítkou let Rockefellerovou nadací, tedy mj. od jednoho z vůdčích prosazovatelů eugeniky a vytváření geneticky modifikovaných plodin.

Dotyčná zpráva má nic neříkají název, „Scénáře budoucího technologického a mezinárodního vývoje.“ Vydána byla v květnu 2010 ve spolupráci futurologem z Global Business Network Peterem Schwartzem. Zpráva obsahuje rozmanité Schwartzovou společnosti vypracované futuristické scénáře. Jeden ze scénářů nese výstižný název „POCHODEM CHOD“: Svět pod tužší vládní kontrolou shora dolů a s daleko autoritářštějším vedením s omezenými inovacemi a s rostoucím odporem občanů.“ Zde je trochu zajímavého dá se říci asi prediktivního programování.

Schwartzův scénář uvádí:

„V roce 2012 konečně přijde ta pandemie, kterou svět ty dlouhé roky očekával. Na rozdíl od H1N1 z roku 2009 je to nový kmen chřipky – pocházející z divokých hus – který je nesmírně nakažlivý a smrtonosný. I ty na pandemii nejlépe připravené země budou, jakmile ten virus zachvátí svět, rychle zchvácené, když infikuje skoro 20 procent světové populace a zabije 8 milionů lidí během pouhých sedmi měsíců.“

Pokračuje to:

„Pandemie bude mít rovněž smrtící účinek na ekonomiky: mezinárodní mobilita jak lidí, tak zboží se skoro zastaví, čímž ochromí průmysly jako turistiku a rozvrátí to globální dodavatelské řetězce. I normální normálně plné místní obchody a kancelářské budovy budou měsíce prázdné, jak kvůli zaměstnancům, tak kvůli zákazníkům.“

Což teď zní děsivě povědomé.

Pak ten scénář začíná být velice zajímavý: „Během té pandemie vůdci zemí celého světa zvýší své pravomoci a uvalí přísná pravidla a restrikce počínaje povinným nošením roušek přes kontroly tělesné teploty na vstupech do komunálních prostor jako jsou nádraží a supermarkety. I poté, co tam pandemie opadne, tato více autoritářská kontrola a dohled nad občany a jejich činností zůstane a ještě se zintenzivní. Aby se uchránili před šířením narůstajících globálních problémů – počínaje tou pandemií a mezinárodním terorismem, až po environmentální krize a nárůst chudoby – tak se vůdci celého světa chopí pevněji otěží moci.

Je tedy na místě se ptát, zda určití nekalí hráči, a že jich v tomto světě je, oportunisticky nezneužijí strach šířící se z COVID-19, aby prosadili agendu „pochodem chod“ k sociální kontrole shora dolů, která bude obsahovat tvrdá omezení cestování, možná nahrazení hotovostí „hygienickými“ elektronickými penězi, povinným očkováním i přes dlouhodobé vedlejší účinky, které není prokazatelně bezpečné, neomezenou kontrolu a omezení osobních svobod jako politické protesty pod záminkou, která umožní „identifikaci lidí, kteří odmítají testování nebo očkování,“ a nesčetné další restrikce. Spousta toho Rockefellerova scénáře 2010 už na nás vykukuje. Strach není nikdy dobrým rádcem zdravému rozumu.

Zdroj:  journal-neo.org