V literatuře téměř všech kultur patří k populárním tématům přítomnost takových lidských schopností, které jsou nadpřirozené.

Jedním z příkladů něčeho takového je muž jménem pan Zhang Baosheng, který je považován jak čínskou vládou, tak CIA ze Spojených států za osobu s paranormálními schopnostmi.

Konkrétněji složky STRAGATE odhalují, že Baosheng dovede přimět, aby malé předměty pronikaly překážkami bez jakýchkoliv známých změn na příslušném majetku poté, co k průnikům skrze něj došlo.

„Tento experiment předvádí, že pan Zhang Baosheng opravdu paranormální schopnosti má. Dovede přimět malé objekty, aby pronikaly překážkami. Po takových průnicích nejsou na mikroskopických strukturách ani na daném majetku zřetelné ani jakkoliv pozorovatelné změny.“ ( Celý dokument, CIA)

Složky STRAGATE poukazují, že Baosheng má i schopnost získávat znalosti ze svých vlastních minulých životů a minulých životů jiných lidí a zvířat, má telepatické schopnosti, dovede sám sebe i jiné klonovat a možná dovede získat i nesmrtelnost. Ještě více ohromující je to, že složky STRAGATE odhalují, že Baoshen není jediným člověkem, který má takové schopnosti, a cituje tucty lidí, kteří mají rovněž nadpřirozenou moc.

V 80. letech bylo odhaleno, že existují stovky zařízení, v nichž studují děti, která byla zřízena za jediným účelem, studovat, zda ty děti mají výjimečné schopnosti a mentální dovednosti, které spadají do hájemství nadpřirozena. Mezi těmito zjištěními byly zprávy, že tyto děti dovedou teleportace objektů z jednoho místa na druhé, další zprávy tvrdily, že ty děti dovedou proniknout bariérami oddělujícími prostory.

Takovýto vývoj pomohl prosadit vědecké studie vztahující se k takovým jevům, které nejsou fyzické povahy. Mnoho vědců v současné společnosti se pokouší přilákat k takovémuto druhu vědy více pozornosti a provádět experimenty, které dokazují existenci takovýchto jevů. Ve veřejnosti je však strach z takovýchto schopností a je s tím spojeno určité stigma, a těm, kdo tvrdí, že takovouto moc mají, je záhodno poradit, aby byli opatrní s jejím předváděním na veřejnosti, protože by to mohlo přivodit násilné negativní reakce.