Rusko získalo příslušné diplomatické povolení k přepravě S-400 do Srbska přes Bulharsko, uvedlo bulharské ministerstvo zahraničí. Ministerstvo tak komentovalo dřívější mediální zprávy, že 22. října se ve vzdušném prostoru Bulharska objevila ruská letadla An-124, která přepravovala S-400 do Srbska. (Foto: Youtube)

Bulharské ministerstvo zahraničí  vysvětlilo, že povolilo let dvěma vojenským transportním letadlům s komplexy během stanoveného období v souvislosti se cvičením Slovanský štít a za přísného dodržování pravidel letu v bulharském vzdušném prostoru.

„Po obdržení požadovaných informací a v souladu se zákonem o civilním letectví a zákonem o překračování hranic a pobytu spojeneckých a zahraničních ozbrojených sil v Bulharské republice předložilo ministerstvo zahraničí ke schválení obdrženou žádost o diplomatické povolení k letu do příslušných bulharských struktur,“ uvedlo ministerstvo zahraničí.

Bulharská Atlantická rada dříve vyjádřila znepokojení kvůli přepravě S-400 do sousedního Srbska. Organizace vyjádřila obavy, že pokud systémy zůstanou na území Srbska, Bulharsko bude v oblasti dosahu raket.