Prezident Biden ve středu během summitu NATO v Madridu oznámil kroky, které USA podniknou k posílení své vojenské přítomnosti v Evropě, včetně zřízení stálé základny v Polsku. (Foto: Flickr)

Základna v Polsku bude prvním oficiálním stálým vojenským zařízením USA v oblasti známé jako „východní křídlo“ NATO. Vojenská přítomnost USA v jiných částech východní Evropy a v pobaltských státech je technicky vzato na rotační bázi, ačkoli Washington nemá v plánu svou přítomnost v regionu omezit.

Podle Zakládajícího aktu NATO-Rusko z roku 1997 se NATO dohodlo, že nevytvoří stálou vojenskou přítomnost na východ od Německa. Američtí představitelé trvají na tom, že základna v Polsku tento akt neporušuje, protože se jedná pouze o stálé zařízení a vojáci budou rozmístěni rotačně, ale je nepravděpodobné, že by to Moskva takto vnímala.

Mezi další opatření, která Biden oznámil, patří vyslání „rotační brigády“ o síle 5 000 vojáků do Rumunska, posílení rotačního nasazení v Pobaltí, vyslání dalších dvou letek F-35 do Velké Británie a umístění dalších jednotek protivzdušné obrany v Německu v Itálii. O den dříve Biden oznámil, že USA vysílají další dva torpédoborce námořnictva do Španělska.

„Řekl jsem, že Putin usiluje o finlandizaci Evropy,“ řekl Biden ve středu. „Chystá se na NATOizaci Evropy. A to je přesně to, co nechtěl, ale přesně to, co je třeba udělat pro zajištění bezpečnosti Evropy. A myslím, že je to nezbytné.“

Rozmístění vojáků je krokem k udržení počtu amerických vojáků v Evropě na více než 100 000. Předtím, než USA začaly posilovat svou vojenskou přítomnost v Evropě v době, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, bylo na kontinentě přiděleno asi 80 000 amerických vojáků.

Zatímco Biden buduje vojenské síly ve východní Evropě a sype na Ukrajinu zbraně za miliardy dolarů, zcela upustil od diplomacie s Ruskem. V důsledku toho je riziko přímého konfliktu mezi oběma mocnostmi, který by mohl rychle přerůst v jadernou válku, na nejvyšší úrovni od dob studené války.

Zdroj: antiwar.com