Národná rada vo štvrtok opätovne vyjadrila nesúhlas s tým, aby SR bola prostredníctvom rozhodnutí a opatrení EÚ viazaná Istanbulským dohovorom. V rovnaký deň sa tento dohovor dostal na pretras aj v Európskom parlamente. Ozbvlášť pozoruhodné je vystúpenie talianskej europoslankyne a feministky Piny Piciernovej za Progresívnu alianciu socialistov. (Foto: Youtube)

Svoj nesúhlas s prijatím Istanbulského dohovoru vyjadril aj europoslanec Milan Uhrík. Europoslanec hovorí o nehoráznosti v prípade bruselských liberálnych politikov, ktorí chcú Slovensku nanútiť „pro-genderový Istanbulský dohovor“, a to napriek tomu, že ho v NR SR zamietli ústavnou väčšinou.

Uhrík v príspevku zverejnil aj vystúpenie jednej z europolitičiek, ktorá zo správ o odmietnutí tohoto dohovoru doslova „besnie“ a jeho neschválenie považuje za neakceptovateľné. „Sú tu krajiny, ktoré stále neratifikovali tento dohovor: Bulharsko, Česká republika, Lotyšsko, Litva, Slovensko, Spojené kráľovstvo. To je hanba!,“ vyhlásila europoslankyňa Pina Picierno.

Podľa Uhríka však problém Istanbulského dohovoru nie je v tom, že sa snaží bojovať proti násiliu na ženách, pretože všetky formy násilia uvedené v dohovore sú na Slovensku už dávno trestnými činmi. „Problém tohto dohovoru je v tom, že žena v ňom nie je definovaná biologicky, ale genderovo – ako spoločensky vytvorená rola. Čiže za ženy by museli byť oficiálne považovaní už aj transvestiti. To nikdy nedovolíme,“ dodal na záver.