Ředitel redakční politiky BBC v úterý prohlásil, že stanice bude ve vysílání uvádět zastánce ploché Země. (Foto: NDLA)

Důvodem je to, že její vedení nevěří v kulturu rušení.

Je „naprosto zásadní“, aby BBC reprezentovala „všechny úhly pohledu“, řekl nejvyšší představitel BBC David Jordan výboru Sněmovny lordů pro komunikaci a digitální technologie, který se sešel, aby projednal nestrannost BBC a její redakční standardy.

Foto: Wikimedia

„Zastánci ploché Země nedostanou tolik prostoru jako lidé, kteří věří, že Země je kulatá, ale velmi zřídka může být vhodné udělat rozhovor se zastáncem ploché Země,“ řekl Jordan.

„A kdyby hodně lidí věřilo v placatou Zemi, museli bychom se jí zabývat více než v současné době.“

Dodal, že vysílací společnost se snaží zajistit, aby se do vysílání dostaly různé názory a perspektivy.

„Nehlásíme se ke kultuře rušení, kterou by některé skupiny předkládaly,“ řekl Jordan.

Zmínil, že je důležité, aby lidé v publiku věřili, že názory jsou jak podrobovány kritice, tak i reprezentovány.

Na otázku týkající se takových temat, jako jsou práva transsexuálů, Jordan sdělil výboru, že nestrannost by měla zvítězit nad osobní identitou. Kritizoval deník New York Times za některá jeho redakční rozhodnutí v této oblasti a řekl, že jednotliví zaměstnanci BBC by neměli mít možnost vetovat zpravodajství.

„Nejde o to, zda se to některým členům našeho personálu líbí, nebo ne. Své předsudky nechávají za dveřmi … musí být připraveni vyslechnout si názory, se kterými možná osobně nesouhlasí. Naším úkolem je, aby tyto názory byly v BBC přiměřeně sledovány,“ řekl Jordan.

Generální ředitel Tim Davie se snaží nestrannost postavit do středu svého zájmu o budoucnost zpravodajské divize korporace a již zpřísnil používání sociálních médií a oznámil probíhající přezkumy nestrannosti. Davie uvedl, že si je vědom obav zaměstnanců, že důraz na nestrannost může způsobit, že se novináři BBC budou zdráhat riskovat a činit odvážná redakční rozhodnutí.

Zasedání výboru se koná v době, kdy se BBC pokouší přezkoumat svou vlastní nestrannost. Zaměstnanci mezitím zápasí s tím, jak pokrýt témata, jako je rasa, politika a gender, uvedl v úterý deník Guardian.

Zdroj: theguardian.com