Vědci Shmuel Bialy a Abraham Loeb z Astrofyzikálního ústavu Harvard-Smithsonian se domnívají, že „zvláštní zrychlení“ asteroidu Oumuamua může svědčit o jeho mimozemském původu.

 

Tento odvážný závěr vědci učinilo ve své zprávě, která byla zveřejněna na stránkách knihovny Cornellovy univerzity (USA).

Astrofyzici zdůrazňují, že poté, co tento tajemný asteroid opustil sluneční soustavu, došlo k jeho zrychlení, nikoliv zpomalení, jak tomu mělo být. Zároveň ale vědci odmítli, že k tomu došlo kvůli uvolnění plynu z kosmického tělesa, jelikož daný jev je typický spíše pro komety. Vědci dále dodali, že pokud by šlo o zrychlení způsobené uvolněním plynu, vedlo by to k rotaci asteroidu. To však nebylo zpozorováno.

Vědci dále připouštějí i možnost, že daný objekt může být přirozeného původu, jelikož nevyzařuje žádné rádiové signály, které by mohly být detekovány prostředky dostupnými lidstvu. Také lze předpokládat, že Oumuamua může být i nefunkční solární plachtou, která je součástí staré kosmické lodi.

Výpočty specialistů navíc ukazují, že asteroid má ideální proporce, aby odolal kolizím s kosmickým prachem a zároveň neměl nadbytečnou hmotnost, která by bránila jeho mezigalaktickým letům. Taková konstrukce je v mnoha ohledech podobná projektům kosmických lodí využívajících světelnou plachtu, které byly vyvinuty v rámci programu Starshot a IKAROS.

Mezihvězdný asteroid Oumuamua je prvním objektem mezihvězdného původu, který byl zpozorován ve sluneční soustavě.

Tento asteroid byl objeven Robertem Werykem dne 19. října 2017 na extrémně vysoké hyperbolické oběžné dráze.

Stephen Hawking, stejně jako jiní analytici a odborníci, nevylučoval cizí původ tohoto objektu, a to kvůli jeho nejednoznačné klasifikaci, extrémní neobvyklosti oběžné dráhy, prodlouženému tvaru a zvláštnímu zrychlení. Solární plachta (nazývaná také fotonová plachta) je zařízení, které využívá tlak slunečního světla či laseru na zrcadlový povrch k pohonu kosmické lodi.

Zdroj:  arxiv.org