Ministerstvo informací Syrské arabské republiky vyjadřuje vaší Excelenci veškerou úctu a respekt a předkládá vám tento dopis s prohlášením syrské vlády, v němž je ratifikován mechanismus a prováděcí kroky Politického programu zahájeného panem prezidentem Bášarem Asadem, prezidentem republiky, v jeho projevu z 6. ledna 2013 za účelem vyřešení krize v Sýrii. Tento Politický program vás seznámí s podrobnostmi syrské iniciativy na politické řešení této krize pod vedením Sýrie a za účasti všech Syřanů, jimž leží na srdci budoucnost jejich země.

Dokument ke stažení v PDF – ČESKYANGLICKY

]]>