Ve Spojených státech se v roce 1960 připravovaly plány úplného zničení Sovětského svazu a Číny, protože to byly vedoucí průmyslové mocnosti. Americká armáda zvažovala možnost masového vyhlazování občanů těchto zemí.

Mluví se o tom ve zprávě, která byla zveřejněna na webových stránkách neziskové organizace National Security Archive.

Výzkumníci upozornili na dokumenty z Single Integrated Operational Plan (SIOP) z roku 1964, které se zabývaly použitím jaderných zbraní. Píše se v nich hlavně o potřebě zničit 70 % průmyslového potenciálu SSSR.

Současně USA připustily masovou smrt civilistů. Podle odhadů z roku 1961 plán SIOP zahrnoval vyhlazení 71 % obyvatel sovětských měst a odhad z roku 1962 byla smrt asi 70 milionů sovětských občanů.

Zároveň Společný sbor náčelníků štábů dokonce považoval myšlenku zničení populace jako hlavní kritérium vítězství nad Sovětským svazem.

SIOP je zvláště složitý tajný komplex operačních dokumentů, který tvoří předpisy použití jaderných zbraní americkými ozbrojenými silami.

V prosinci 2015 Správa národních archivů a záznamů USA zveřejnila seznam potenciálních cílů amerického jaderného bombardování v roce 1959, který zahrnoval stovky míst v SSSR, východní Evropě a Číně. Mezi nimi bylo 179 cílů v Moskvě, 145 v Leningradu a 91 ve východním Berlíně.

Hlavní prioritou odtajněných dokumentů bylo letectvo a nejdůležitějším cílem bylo zničení sovětských bombardérů, než vzlétnou a míří do Evropy, nebo mimo ni.

Michael Peck

Zdroj:  nationalinterest.org