Skupina Bilderberg obnáší 120-140 mocných lidí, kteří se schází každý rok, aby prodiskutovali politiku. Toto shromáždění je veřejnosti uzavřeno. Tento graf ukazuje propojení jejích členů na spousty korporací, charit, politických skupin a médií. Každý počínaje Ericem Schmidtem až k George Sorosovi je členem. O této skupině existují hromady ,,konspiračních teorií", včetně toho, že právě oni kontrolují světovou ekonomiku. Přesto k tomuto zjištění přistupujeme skepticky, je však snadné vystopovat jednotlivce ke korporacím, avšak tento graf nespecifikuje, jaká je až váha vlivu jednotlivého člena.

Ale snad by to mohl být přesvědčivý argument, proč by měla být tato setkání veřejná.

Klikni na obrázek níže, abys dostal plnou velikost.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: businessinsider.com

]]>