Papež František na křesťany naléhá, aby přijali čínskou politiku jednoho dítěte, aby tak „svět učinili trvale udržitelnějším“, uvádí panelista Vatikánem vedené Konference o biologickém vymírání, která proběhla tento týden. Papež věří, že řešení pro zabezpečení trvalé udržitelnosti tohoto světa spočívá v depopulaci, a Západní svět musí skoncovat s tím svým vrháním spousty miminek, jinak svět nepřežije „příští období temna.“

Papež František na křesťany naléhá, aby přijali čínskou politiku jednoho dítěte, aby tak „svět učinili trvale udržitelnějším“, uvádí panelista Vatikánem vedené Konference o biologickém vymírání, která proběhla tento týden.

Papež věří, že řešení pro zabezpečení trvalé udržitelnosti tohoto světa spočívá v depopulaci, a Západní svět musí skoncovat s tím svým vrháním spousty miminek, jinak svět nepřežije „příští období temna.“

Řešení papeže Františka pro zabezpečení trvalé udržitelnosti světa během Konference o biologickém vymírání prezentoval ekologista Peter Raven, avšak tento pontifikův výnos se střetl s nepřátelstvím vyššího katolického kléru ve Vatikánu.

Výhled na snižování počtu křesťanů, zatímco členové ostatních náboženství, zvláště pak islámu, produkují úplně všude daleko početnější rodiny, u vyšších katolíků podnítil volání po tom, aby se toto nařízení papeže ignorovalo.

A to není první rebelie, která se v poslední době na půdě Vatikánu rozhořela.

Tento týden globální koalice katolických organizací pro-život a pro-rodinu na katolíky naléhala, aby „vzdorovali“ posilující se alianci mezi Vatikánem a levičáckou agendou, zvláště tou upřednostňovanou Spojenými národy, když varovala, že takováto koalice představuje „bezprostřední vážnou hrozbu“ dětem a rodinám.

Lifesite hlásí: Ředitel tiskové kanceláře Svaté stolice Greg Burke moderoval panel, jehož se zúčastnil Peter Raven, prezident Pontifikální akademie věd (PAS) Werner Arber, emeritní profesor ekonomie na University of Cambridge Partha Dasgupta a kancléř PAS biskup Marcelo Sanchez Sorondo.

„My neschválíme žádnou umělou metodu kontroly porodnosti, kterou neschválí Církev,“ řekl Raven.

Katechismus Katolické církve uvádí, že „každá aktivita, ať už při očekávání aktu manželství, nebo při jeho naplnění, nebo při rozvoji jeho přirozených důsledků, ať už jako cíl nebo jako prostředek, činí zplození nemožným, je z podstaty zlem,“ neboť ničí sjednocující a plodnou integritu manželského aktu.

Církev učí, že manželský pár, který si přeje ze „závažných“ důvodů odložit těhotenství, to může udělat tím, že manželské akty nebude provádět během plodného období.

Podle Ravena je ústředním prvkem řešení „přelidnění“ to, že „potřebujeme na světě omezenější počet lidí.“ Navíc je tu „problém nerovnosti,“ kdy bohatí využívají více světových zdrojů než chudí.

„V rámci sociální celosvětové spravedlnosti potřebujeme najít způsoby, jak přírodní zdroje distribuovat na základě soucitu a lásky. Doufáme v podporu pro to naši nadcházející snahu o rozvoj trvalé udržitelnosti,“ řekl.

Všichni čtyři v tomto panelu dospěli k závěru, že přežití planety je úzce svázáno s počtem lidí na planetě.

Zdroj: lifenews.com