Lord Jacob Rothschil v interview s Times of Israel přiznal, že jeho rodina byla při vytvoření Izraele ‚kriticky‘ důležitá. Tento 80 letý Rotschild v nedávném interview řekl, že jeho předkové „pomohli vydláždit cestu k vytvoření Izraele“, když v roce 1917 donutili britskou vládu k podepsání Balfourovy deklarace.

O Rothschildech panuje rozšířené přesvědčení, že to oni zinscenovali První světovou válku a počkali si do roku 2017, kdy se v Británii začaly projevovat potíže. Tato sionistická rodina pak britské vládě slíbila, že by mohli přesvědčit USA, aby vstoupily do války a zajistily tak britské vítězství nad Německem, když britská vláda předá kontrolu nad Palestinou sionistům.

Byla tudíž vytvořena Balfourova deklarace, což byl oficiální dopis ministra zahraničí britské vlády Jamese Balfoura baronu Rothschildovi.

V tom se praví:

„Vláda Jeho Veličenstva pohlíží na zřízení Palestiny jakožto národního domova pro Židovský lid příznivě a vynaloží své nejlepší úsilí, aby bylo tohoto cíle dosaženo.“

UP hlásí:

Během televizního interview Times of Israel hlásí, že Balfour poprvé odhalil roli jeho sestřenice Dorothy de Rothschild.

Rothschild Dorothy popsal jako v té době ještě teenagerku velice „oddanou Izraeli“ a řekl: ‚To, co udělala, byl kriticky důležité.‘“

Rothschild řekl, že Dorothy spojila sionistického vůdce Chaima Weizmanna s britským establishmentem. Dorothy „Weizmanovi řekla, jak se integrovat, jak se vetřít do života britského establishmentu, což se on naučil velice rychle.“