Indická vláda přerušila všechny finanční vztahy mezi Nadací Billa a Melindy Gatesových a Národní technickou poradní skupinou o imunizaci (NTAGI). Této nadaci s imunizační misí podle zpráv Economic Times zabouchli dveře kvůli konfliktu zájmů v důsledku úzkých vazeb této nadace s farmaceutickými společnostmi.


NTAGI, které Nadace Gatesových financovala Jednotu technické podpory imunizace (ITS) v Nadaci veřejného zdraví Indie (PHFI), ale i ta už od teď bude plně financována vládou.

Business Standard hlásí:

Nadace Gatesových financovala Jednotku technické podpory imunizace (ITSU) a až dosud fungovala na sekretariátu NTAGI, což je v této zemi doplňkový poradní orgán k imunizaci a rozhoduje o tom, která očkování by se měla stát součástí vládního imunizačního programu. Avšak podle denního finančního hlášení bude sekretariát tohoto poradenského orgánu teď už plně financován vládou.

A jaký je k tomuto zrušení důvod? Zpráva citovala možný konflikt zájmů vznikající z vazeb této nadace na farmaceutické společnosti. Zpráva dále citovala zdroje říkající, že k vládnímu rozhodnutí přispěly i námitky od týmů jako Swadeshi Jagran Manch.