Vědci v Cambridge, Yale a George Mason vážně uvažují o „vakcíně“ proti falešným zprávám a věří, že našli řešení – a to takové, které není moc odlišné od imunizace proti běžných nakažlivým patogenům. Podle sociálního psychologa Dr. Sandera van der Lindena, „mohou být dezinformace chytlavé a šířit se a replikovat jako virus.“ Proto nový výzkum objevil, že fígl na ně spočívá v tom, zacházet s nimi jako se skutečným virem.

Tento výzkum se soustředil na falešné zprávy o klimatické změně, ač lze tento model potenciálně uplatnit i na cokoliv jiného, aby se veřejnost „naočkovala“ proti dezinformacím. Objevili, že když se dva typy informací prezentují po sobě, tak ta špatná informace naprosto zruší to, co bylo řečeno předtím. Jinými slovy, názor opisuje plný kruh. 

Řešením by tedy mohlo být zavést malé množství dezinformací spolu s korektními informacemi. Ty by bily přímo do očí a nevypadaly by jako nějaké překrucování, ale něco v mysli by je okamžitě porovnalo se správnými informacemi, čímž by zabránilo, aby nedošlo k přílišnému posuvu názorů na ně na jakoukoliv stranu.

Bez ohledu na následnou expozici falešnými zprávami, tato metoda stejně už působí, objevili výzkumníci.

„Chtěli jsme zjistit, zda budeme moci najít ‚vakcínu‘ preventivním vystavováním lidí malým množstvím takového typu dezinformací, které mohou zažít. Je to takové varování, které pomáhá uchovat fakta,“ uchýlil se k tvrzení van der Linden.

Smysl spočíval v tom vytvořit „kognitivní repertoár, kterým pomůže vybudovat odolnost k dezinformacím,“ a tudíž oslabit jejich účinek příště.

Tito výzkumníci testovali svoji hypotézu – tzv. ‚teorie očkování‘ – tím, že vymysleli předstíraný scénář, který dost věrně zobrazil dynamiku dezinformací o vysoce publikovaném tématu, které se objevuje v reálném životě.

Tato studie fungovala u Republikánů, Demokratů a Nezávislých úplně stejně a dosáhla v jejich vzorku o 2 000 lidech nejvyšší míry účinnosti. Všem účastníkům poskytli populární falešná tvrzení o prominentních tématech. Každé bylo vyhodnoceno podle známosti a přesvědčivosti svých argumentů.

Konečný výsledek ukázal, že nejpopulárnějším bludem bylo, že neexistuje žádný vědecký konsensus o klimatické změně způsobené člověkem nebo o tom, že CO2, který vypouštíme, ji přímo nezpůsobuje. Příklad toho byl demonstrován na Projektu petice globálního oteplování, který tvrdil, že provedl test zjišťující, že „přes 31 000 amerických vědců“ podporuje názor, že žádný jediný konsensus neexistuje.

Jako další správné prohlášení bylo také použito, že „97 procent vědců souhlasí s člověkem způsobenou klimatickou změnou.“ Rozhodnutí použít právě toto bylo inspirováno předchozí prací van der Lindena, která dokázala, že vědecký konsensus má nejlepší šanci, že lidi ovlivní.

Těch 2 000 účastníků bylo tajně testováno ohledně svých postojů na platformě Amazon Mechanical Turk. Byly u nich proměřovány změny názorů v průběhu času – ale některým lidem ukázali jen jedno prohlášení, zatímco jiným ukazovali opačný názor.

Bylo zjištěno, že ukazování správného názoru o konsensu vedlo k 20 procentnímu nárůstu souhlasu. Ti, kterým ukazovali jen nesprávný názor (tím, že jim ukazovali snímek obrazovky z chybného průzkumu na webové stránce) změnili svůj názor negativně celkem v devíti procentních bodech. Avšak nejpřekvapivější bylo, že skupina, které ukazovali dvojí názory po sobě, byla zjištěna, že je přesně na hranici, na přesných číslech. Tudíž vystavení události nesprávného názoru všechny úlety srovná.

Van der Linden zjišťuje, že „názor, že dezinformace jsou v naší společnosti tak mocné, je dost nepohodlný. Postoje spousty lidí ke klimatické změně nejsou moc vyhraněné. Vědí, že se kolem toho točí nějaká debata, ale není jim moc jasné, čemu věřit. Konfliktní zprávy je mohou držet ve stavu, kdy nemají pocit, že by to bylo vyřešené,“ dodal.

Po těchto výsledcích bylo použito dvou skupin, aby se vybrali jedinci, kteří dostanou dávku očkování v podobě dvou silných prohlášení na podporu správného názoru: jedeno – že existují „určité politicky motivované skupiny využívající zavádějících taktik, aby se pokusily veřejnost přesvědčit, že mezi vědci je značná neshoda,“ a druhé – že většina lidí, kteří podepsali pseudovědeckou Oregonskou petici, nejsou nic jiného než celebrity nebo lidé, bez jakéhokoliv vědeckého profilu.

Ukázalo se, že tato taktika funguje jako zaklínadlo, i když jim prezentovali nesprávný průzkum, tak ta očkovací událost vrátila situaci zpět a ukázalo se, že respondenti se obraceli proti popíračům klimatické změny. Toto ‚očkování‘, jak bylo zjištěno, zvedlo procento těch, kdo souhlasili s vědecky zdravým názorem o 6,5 procenta.

Když ze dvou prohlášení uvedených výše, aby se jimi naočkovala veřejnost, to druhé patřilo do kategorie ‚podrobného očkování‘, tak potom to zvedlo průměrný pozitivní posuv názorů o téměř 13 procent. Když se použila jména, profese a konkrétní údaje respondentů o nevědeckém průzkumu, tak výzkumníci mohli dále jeho závěry zneplatňovat.

Ač je tato studie určitě první svého druhu, tak vědci varovali, že takovýchto taktik už předtím využívali společnosti produkující tabák a fosilní paliva, aby zvyšovaly nesouhlas veřejnosti s vědci a doktory a s jejich varováními.

Je tu však pozitivní závěr, že stejného postupu lze použít, aby se ty nesprávné názory zvrátily. Van der Linden není vůbec překvapen, jelikož celá jeho premisa byla postavena na názoru, že i u těch nejtvrdohlavějších lidí existuje prostor pro změnu.

Zdroj: rt.com