Globalistický miliardář George Soros zahájil jen pár dnů po nástupu prezidenta Donalda Trumpa do úřadu kampaň za jeho impeachment podáním žaloby proti němu. Sorosova nadace Open Society Foundation financovala organizaci, která podala žalobu proti prezidentu Trumpovi, která podle zpráv zpochybňuje „ústavnost jeho prezidentství“. Když Soros promlouval na Světovém ekonomickém fóru v Davosu, tak se posluchačům vyprávěl, že on za ten rozvrat jeho globalistických plánů pro svět „prezidenta Trumpa zničí“.


Breitbart.com o tom referuje:

V pondělí Občané za odpovědnost a etiku ve Washingtonu (CREW) podali žalobu tvrdící, že Trump porušil Ústavu, protože ta vládním činitelům zakazuje přijímat požitky od cizích států.

Politico referoval:

Tato žaloba, kterou podporuje několik prominentní ústavních učenců, tvrdí, že Trumpovy podnikatelské obchody s cizími země, které pronajímají prostory v jeho budovách nebo půjčující peníze na jeho realitní podniky, jsou v rozporu s klauzulí o požitcích ze zahraničí.

„Prezident Trump vyšel se svým sloganem ‚Amerika v první řadě‘,“ uvedl v prohlášení Noah Bookbinder z CREW, „tak byste si mohli myslet, že by mohl chtít přísně dodržovat ústavní klauzuli o požitcích ze zahraničí, jelikož ta byla sepsána, aby zajistila, že vládní činitelé myslí v první řadě na Američany a ne na cizí vlády.“

CREW sama sebe popisuje jako organizaci využívající „žalob s vysokým dopadem zacílených na vládní činitele, kteří obětují obecné blaho speciálním zájmům.“

CREW, která nezveřejňuje seznamy svých dárců, obdržela financování od Sorosovy Open Society Foundations. Podle Discover the Networks byla CREW financována Sorosem financovanou nadací Tides Foundation.

V srpnu 2014 byl dlouhodobý spojenec Hillary Clinton David Brock, zakladatel Sorosem značně financované progresivní skupiny Media Matters for Amerika (Na médiích v Americe záleží) zvolen předsedou správní rady CREW.

Brock teď v prosinci z této organizace odešel, ale jak během víkendu Politico referoval, tak CREW je součástí sítě skupin, pro které se tito aktivisté pokoušejí vybrat 40 milionů $ na svržení Trumpa.

Politico v sobotu referoval od výběrčího těchto peněz z Aventura na Floridě:

Seskupení politických skupin v síti demokratického stratéga Davida Brocka má v úmyslu vybrat v roce 2017 zhruba 40 milionů, jak řekl tento původně odpůrce Clintonové, který obrátil, aby se stal jejím vrcholným spojencem, asi 120 dárcům, kteří se zde v sobotu shromáždili.

K Brockovým skupinám patří liberální hlídač zpravodajských médií Media Matters; liberální zpravodajská stránka ShareBlue; organizace výzkumu opozice ve stranických primárkách American Bridge; a Občané za odpovědnost a etiku ve Washingtonu (Citizens for Reponsibility and Ethics in Washington – CREW), která podává žaloby. CREW bude letos podle dárců obeznámených s těmito plány zvláště aktivní.

Mezitím se kampaň za impeachment Trumpa oficiálně rozběhla už okamžikem, kdy tento miliardář v pátek složil přísahu. Centralizovaným uzlem tohoto hnutí je teď webová stránka ImpechDonaldTrumpNow.org, která dokumentuje, že ji vedou dvě liberální aktivistické skupiny – Free Speech for People (Svobodu slova pro lid) a RootsActions (Aktivity zdola).


Webová stránka NRVI dokumentuje, že je příjemcem „štědrého financování a institucionální podpory“ od 24 minulých a současných dárců včetně Sorosova Open Society Institute.

NRVI je financován rovněž Sorosem financovanou Tides Foundation a Joyce Foundation, která je partnerem Open Society Foundation v četných projektech. Jako placený člen správní rady Joyce Foundation sloužil v letech 1994 až 2002 i bývalý prezident Obama. Joyce byla rovněž prominentním dárcem té Sorosem financované progresivní aktivistické skupiny Media Matters For America.

Ředitel skupiny Free Spech for People za touto kampaní za impechment Lance Lindblom předtím sloužil, jak uvádí jeho životopis, jako výkonný viceprezident Sorosových Soros Foundation’s Open Society Institute/Open Society Fund.

A Jeff Clements, spoluzakladatel a generální rada Free Speech for People, se vynořil v uniklých dokumentech z Open Society Foundation jako ten, kdo se 23. a 24. února 2011 účastnil Programové schůze výboru Sorosem financovaných amerických skupin. Bonifaz se rovněž účastnil zasedání, na nichž i Soros sám pronášel otevřená sdělení.

Tu druhou skupinu za kampaní za impeachment Trumpa RootsAction vede malý tým, do něhož patří i její spoluzakladatel Norman Solomon. Solomon je rovněž zakladatelem Institute for Public Accuracy (Institut pro veřejnou správnost), který jak referuje Discover The Networks, je financován Sorosovou Open Society Foundations.Loading...