Angela Merkel se zařekla, že si vezme na starosti vytvoření nové Euroarmády, která Evropu ochrání proti „hrozbám“ Trumpovy administrativy. Tato německá vůdkyně říká, že je třeba, aby Evropská unie měla svou vlastní armádu, která převezme „větší odpovědnost za svět,“ jelikož diplomatické vztahy mezi Amerikou a Evropou se kvůli politickým rozkolům „kazí“.


Express.co.uk hlásí:

A když popisovala Brexit jako pro ni „emocionální“ záležitost, tak naléhala, aby zbývajících 27 členských států využilo britského rozhodnutí odejít jako otevřenou cestu k ještě užší vojenské spolupráci.

Paní Merkelová činila tato prohlášení, když přebírala čestné tituly od dvou belgických univerzit, které jí udělily jako uznání její práce na ‚sjednocení Evropy‘.

Ty přichází spolu s tím, jak eurokraté dále tlačí na plány daleko užší evropské spolupráce ve vojenských otázkách – na tzv. ‚Obranné unii‘ – na kterou většina pozorovatelů pohlíží jako na zadní vrátka k vytvoření Euroarmády.

Šéfové EU byli nedávno nuceni zrušit kontroverzní plány na společné vojenské ústředí v Bruselu poté, co Británie slíbila, že je bude vetovat, avšak paní Merkelová už naznačovala, že jen co bude po Brexitu, tak budou zase na stole.

Vznikly obavy, že Euroarmáda ničivě podvrátí NATO – západní vojenskou alianci, která na kontinentě po 50 let udržovala mír – když vytvoří konkurenční velitelskou strukturu.

Avšak paní Merkelová trvá na tom, že vznik takovéto síly bude zapotřebí zčásti i kvůli lhostejnosti pana Trumpa, který 21. ledna přebírá úřad, s jakou přistupuje k celému euro-projektu.

Řekla: „Nenechme se mýlit. Z hlediska některých našich tradičních partnerů – a myslím přitom i na transatlantické vztahy – neexistuje žádná věčná záruka úzké spolupráce s námi Evropany.

„Jsem přesvědčena, že Evropa a EU se budou muset naučit převzít ve světě více odpovědnosti.“

Německá vůdkyně trvala na tom, že jedině Brusel a nikoliv jednotlivé členské státy může úspěšně řešit globální problémy, když se zmiňovala o obranných záležitostech včetně ruské agrese na Ukrajině.

Řekla: „Evropa se potýká s největšími výzvami za celá desetiletí. Bylo by naivní vždy spoléhat na ostatní, že to oni vyřešení problémy v našem sousedství.“

V projevu k delegátům v belgické metropoli se rovněž vyjádřila k otázce Brexitu, o níž řekla, že to byl „emotivní moment“, ale rovněž Evropě nabídl příležitost pohnout se dál se svými vojenskými plány.

Řekla: „Měli bychom na toto rozhodnutí pohlížet jako na pobídku ke společné práci na udržení Evropy pohromadě teď o to více, než kdy jindy.“

„Nesmíme připustit, abychom se rozdělili. Tato 27-tka musí při vyjednávání držet pospolu.“

Theresa May slíbila, že spustí Článek 50 nejpozději do konce března a má naplánováno, že příští týden pronese významný proslov s nastíněním toho, co její vláda doufá, že v nadcházejících vyjednáváních zajistí.

Británie byla už roky zaníceným odpůrcem vytvoření Euroarmády, když namítala, že to ohrozí NATO, a ministerská předsedkyně už slíbila, že udělá vše, co může, aby zabránila realizaci takovéhoto plánu.

Zdroj: express.co.uk, swire