Pomocí rétoriky matlácky podobné nezabírajícímu sloganu Hillary Clinton, i německá kancléřka Angela Merkel řekla svému národu, že „spolu jsme silnější. Náš stát je silnější,“ a aby vyvrátila jakékoliv pochybnosti o své čím dál více zpochybňované politice hranic otevřených k uprchlíkům, tak udeřila proti „pokřivenému obrazu“ této politiky, jaký malují populisté. …


Kancléřka Angela Merkel na Němce naléhala, aby tváří v tvář islamistickému terorismu zachovali klid, a jak hlásí Bloomberg, kritizovala nacionalisty za to, že nabízí falešné naděje na bezpečnost, čímž signalizuje, že počítá s tím, až bude v roce 2017 počtvrté kandidovat, tak se voliči rozhodnout pro stabilitu.

Ve svém silvestrovském projevu k národu předpověděla Merkelová sporů plné politické klima, když to bude rok, v němž bude Donald Trump 20.1 inaugurován americkým prezidentem a volby budou i ve Francii a v Holandsku.

„Tím jak vedeme své životy a svoji práci, tím říkáme teroristům, že ač jsou to vrahové plní nenávisti, tak nejsou to oni, kdo určí, jak žijeme a žít budeme,“ řekla Merkelová podle předem vydané kopie sobotního projevu pro národní televizi. „Jsme svobodní, lidští a otevření. Spolu jsme silnější. Náš stát je silnější.“

V komentářích Merkelové se sice odráží narůstající politická rizika pro její kancléřství, ona však může profitovat z toho, že ji voliči dobře znají a nemá po 11 letech v úřadě žádného zjevného vyzyvatele.