Gigantická prasklina otevírající se napříč Antarktidou potvrzuje předpovědi psycho vizionáře Edgara Cayce, který řekl, že Země prodělá v nadcházejících letech značné změny. Podle Cayce je přítomnost 130 kilometrové praskliny předzvěstí ohromných změn na zemi, během nichž zažijeme i zničení západního pobřeží Ameriky.

Cayce předpověděl:

„Země se na mnoha místech rozlomí. V raných fázích proběhnout změny fyzického vzezření západního pobřeží Ameriky. V severních částech Grónska se objeví otevřená voda.“

„V Karibském moři se objeví nové země. Jižní Amerikou zacloumají otřesy neskutečné síly až k jejím koncům; a v Antarktidě přivrácené k Ohňové zemi se objeví země a průrvy se zurčící vodou.“

„Až dojde k prvním zlomům některých podmínek v Jižním moři a k těm, které se projeví poklesy a vzestupy naproti tomu nebo ve Středomoří a v oblasti Etny, tak se tím můžeme dovědět, že to začíná.“