Studentům Oxfordské univerzity řekli, aby používali zájmeno „ončo“ místo „on“ nebo „ona“, aby se tak zabránilo diskriminaci transsexuálů. Směrnice šířená v letáku studentského svazu doporučovala nepoužívat tradičních zájmen na základě argumentace, kdo to dělá, tak podbízí, že existují jen dvě pohlaví. Svévolné používání špatných zájmen je totiž pro transsexuální osoby urážlivé a jako takové je proti zásadám etického kodexu tohoto svazu.


Tento krok uvítal kampanista za práva LGBT Peter Tatchell, když Mail Online řekl: „To je pozitivní věc, když se tak nebudou vždy zdůrazňovat rozkoly a bariéry mezi pohlavími. Řekl: „Je dobře mít pohlavně neutrální zájmena pro ty, kdo je chtějí, ale povinné by to být nemělo.“

„Tato záležitost není o politické korektnosti nebo o něčím cenzurování. Je to o uznání změny pohlavní identity jako skutečnosti a respektování práva lidí nedefinovat sami sebe jako muže či ženy.“

„Poskytnout lidem volbu „onča“ je hlubokomyslně promyšlený krok.“

Také univerzita v Cambridge naznačila, že by se ráda vydala stejnou cestou. Sophie Buck, funkcionářka péče o studenty studentského svazu řekla: „Začíná se to hýbat s tím, jak se už mluvčí představují pomocí pohlavně neutrálních zájmen.“

„Je to součástí tažení za to, aby se svaz přeměnil na vzájemně průnikový.“

A Fanky Sisson, transsexuální student z King’s College v Cambridge, řekl: „Sexuálně neutrální zájmena jsou dobrá… Měla by se používat i při vyučování.“