Po dva měsíce jsme pomocí marinetraffic.com monitorovali pohyby lodí vlastněných několika neziskovkami pomocí dat z data.unsher.org. Sledovali jsme každodenní příjezdy afrických migrantů do Itálie. Ukázalo se, že jsme byli svědky ohromného podfuku a operace ilegálního pašování lidí. Tito pašeráci z neziskovek, čili z mafie spolčené s Evropskou unií, přiváželi tisíce ilegálů do Evropy pod záminkou záchrany lidí, v čemž jim pomáhala italská pobřežní stráž, která jejich aktivity koordinovala.

Pašeráci lidí vždy nejdříve kontaktovali italskou pobřežní stráž, aby se jim dostalo podpory a nabrali svůj pochybný lidský náklad. Lodi neziskovek jsou vysílány do „míst záchrany“, ještě když jsou ti zachraňovaní v Libyi. Těch 15 lodí, které jsme sledovali, buď vlastní, nebo mají najaté neziskovky a byly pravidelně vidět, jak odplouvají z italských přístavů směrem na jih, krátce se zastavují po připlutí k libyjskému pobřeží, naberou lidský náklad a naberou kurz zpět 260 mil do Itálie, i když tuniský přístav Zarzis je jen 60 mil od místa záchrany.

Organizace, o kterých je řeč, jsou: MOAS, Jugend Retter, Stichting Bootvluchting, Médicins Sans Frontiéres, Save the Children, Proactiva Open Arms, Sea-Watch.org, Sea-Eye a Life Boat.

Skutečný záměr lidí za těmito neziskovkami není jasný. Jejich motivem mohou být peníze, vůbec by nás to nepřekvapovalo. Mohli by ale být i motivováni politicky, např. aktivity na Maltě sídlící organizace MOAS při pašování lidí do Itálie jsou nejlepší zárukou toho, že na Maltě se migranti neobjeví. MOAS spravuje maltézský důstojník námořnictva, který je jinak na Maltě proslulý hrůzným zacházením s uprchlíky 1). Rovněž je možné, že tyto organizace řídí naivní „sluníčka“, která nechápou, že nabídkou svých služeb fungují pro lidi z Afriky jako magnet, a tudíž tak mimoděk způsobují více úmrtí na moři, ani nemluvě o tom, jak jejich aktivity destabilizují Evropu.

Ač úmysly těchto organizací mohou být ušlechtilé, jsou jejich aktivity zločinné a většina těchto migrantů není oprávněna k získání azylu a skončí na ulicích Říma či Paříže a budou podvracet stabilitu Evropy spolu se zvyšováním rasově motivovaného sociálního napětí.

Brusel ovšem vytvořil konkrétní legislativu k ochraně pašeráků proti stíhání. Tomuto se věnující kapitola usnesení EU nazvaného O vyhledávání a záchraně ve svých formulacích stanovuje, že „kapitáni soukromých lodí a těch patřících nevládním organizacím, které pomáhají se záchranou ve Středozemním moři, by neměli za to, že takovou to pomoc poskytují, riskovat trestní postihy.“ 2)

Během dvou měsíců našich pozorování jsme sledovali ilegální propašování nejméně 39 000 Afričanů do Itálie, které proběhlo s plným souhlasem italských a evropských úřadů.