Německý soud vydal výnos, že Maďarsko je teď „příliš nebezpečné“, aby tam šlo deportovat migranty, jelikož soud se domnívá, že maďarská vláda s nimi zachází nelidsky. K tomuto výnosu soudu dochází poté, co k nim byl vznesen případ žadatele o azyl z Kosova, který měl být po neúspěšné žádosti o azyl deportován zpět do Maďarska, tento muž však namítal, že v Maďarsku by to nebylo bezpečné.


Tento výnos by mohl mít závažné důsledky pro migranty, kteří loni cestou do Německa přešli přes Maďarsko, hlásí Die Welt.

Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky (BAMF) chtěl tohoto Kosovana deportovat už řadu měsíců, ale hanoverský správní soud už rozhodl, že by mohl zůstat. K poslednímu a konečnému rozhodnutí došlo poté, co se BAMF proti původnímu rozsudku pokoušel odvolat.

Dozírající soud vyhlásil, že maďarské azylové domy mají ve způsobech, jimiž zachází s migranty, co v nich žijí, značné nedostatky. Tento výsledek by mohl nést důsledky i pro další migranty, kteří by podle plánu měli být na základě Dublinské dohody o migrantech Evropské unie deportováni.

Tato dohoda stanovuje, že migranti musí žít v první evropské zemi, kde se mohou registrovat k azylu. Loni mnozí z toho 1,1 milionu migrantů, kteří se nakonec protlačili přes Rakousko do Německa, byli nejdříve registrováni v Maďarsku, a tento výnos by mohl znamenat, že by se mohli odvolat proti jakémukoliv potenciálnímu pokusu o jejich deportaci z Německa.