Euroskeptici z celého kontinentu podepsali v pátek ve Stockholmu deklaraci slibující udržet národní suverenitu, chránit tradiční kulturní hodnoty a bojovat s radikálním islámem. Delegáti zastupující strany jako UKIP, Švédští demokraté a politické bloky z různých dalších evropských zemí podepsaly ‚Stockholmskou deklaraci‘ slibující podporu demokracie, kontrolu národních hranic a udržení nízkých daní.


Tuto deklaraci zorganizovala Aliance pro přímou demokracii v Evropě (ADDE), tj centro-pravicové seskupení Evropského parlamentu, jehož největším členem je UKIP. Signatáři učinili pět slibů včetně „konzultace lidí v Evropě v otázkách ohledně naší budoucnosti jako občanů svobodných a suverénních národních států,“ stejně jako „ochrany našich kulturních hodnot a národních tradic.“

Rovněž řekli, že jsou „odhodláni snížit zátěž přehnaně vysokých daňových sazeb a uchovat naši kupní sílu a ochránit naše úspory.“

K této deklaraci patřily i další dva body konkrétně řešení kontroly imigrace a „porážka radikálního islámu, kdekoliv ohrožuje samotnou naši civilizaci.“

Dočasný vůdce UKIP Nigel Farage podepisující tuto deklaraci mluvil o tom, jak Británie porazila svou vlastní politickou třídu vyvoláním Brexitu.

„Myslím, že je směšné škatulkovat euroskepticismus jako cosi, co je nezbytně na politické pravici,“ řekl.

„Víra v národní demokracii, víra v převzetí otěží vlastního života není o levici či pravici, je to o volbě mezi správným a nesprávným.“