Díky aktivitám organizací, které se vyjadřují kriticky k současnému systému očkování, přistoupil ministr zdravotnictví k jednomu velmi důležitému kroku – výrazně proměnil složení Národní imunizační komise (NIKO). V tomto smyslu se vyslovila hlavní hygienička ČR Mgr. Eva Gottvaldová na jejím jednání: „Ke změnám ve složení komise bylo přikročeno v zájmu zajištění nejvyšší možné objektivity přípravy odborných podkladů pro řízení strategie očkování v podmínkách narůstajících aktivit anti-vakcinačních uskupení v ČR.“


Složení NIKO bylo kritizováno naší Společností pro netransparentnost a výrazné zastoupení České vakcinologické společnosti (5 z tehdejších 10 členů – viz Tisková zpráva z tiskové konference "Závažnost nežádoucích účinků je podceňována"), jejíž vedoucí představitelé jsou úzce propojeni s farmaceutickými společnostmi. O své místo v komisi přišli mimo jiné tito zástupci ČVS: prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. a MUDr. Hana Cabrnochová. Zejména o společných podnikatelských aktivitách prof. Chlíbka a prof. Prymuly jsme informovali v našem stanovisku k odvolání prof. Prymuly z pozice ředitele Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Již v roce 2012 vypracovali právníci Ligy lidských práv analýzu, v níž mj. upozorňovali na to, že lidé, kteří spolurozhodují o systému očkování v České republice, mají vazby na farmaceutické společnosti. Kromě propojení prof. Prymuly a prof. Chlíbka poukázali právě také na MUDr. Cabrnochovou.

V zápisu z jednání NIKO konaném dne 19. října 2016 se můžeme dočíst, že je nyní nutné, aby členové NIKO deklarovali absenci střetu zájmů člena NIKO. Právě členové ČVS, měli se střetem zájmů v nedávné době prokazatelný problém. Obecně je však potřebné rozumět argumentu v tom smyslu, že deklarace střetu zájmů dosud nikoho na MZ ČR a v NIKO příliš netrápila. Někteří členové NIKO pravděpodobně mohli být a bývali ve střetu zájmů. Nikdo poté nemůže odhadnout, co všechno právě tito členové NIKO mohli v minulosti ovlivnit.