Syrskému páru, který byl v médiích oslavován, že dal svému dítěti po imigraci do Německa jméno Angela Merkel, jejich žádost o azyl zamítli. To dítě se narodilo krátce po příjezdu jeho rodičů do Německa, a tak se Tema a Mamon Al-Hamza rozhodli jej tak pojmenovat, neboť si přáli osobně poděkovat německé kancléřce, kterou vnímali jako tu, co je pozvala. …


Avšak zatímco se rodina připravovala na oslavu prvních narozenin malé Angely, tak dostala zklamání nesoucí dopis od Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky (BAMF).

Ten je informoval, že jim byla v Německu poskytnuta „druhotná ochrana“, což znamená, že ač nebudou prozatím deportováni, tak mají zakázáno přivést si do této prosperující evropské země svou rodinu, hlásí Bild.

Zrovna tento týden německý soud rozhodl, že ne všichni Syřané přicházející do této země mají automatický nárok na plný azylový status, jelikož nemusí nutně být po návratu do Sýrie politicky pronásledováni.

Soudci řekli, že není důvod podezírat syrskou vládu, že by aktivně pronásledovala obecnou populaci, a jen Syřané, kteří mohou dokázat, že jsou v nebezpečí, budou moci zůstat bez omezení.