Nová mezinárodní studie o klimatické změně předpovídá, že Evropa a Severní Amerika bude zažívat vlny velice chladného počasí, přičemž trvají na tom, že ty mrazivé teploty budou důsledkem globálního oteplování. Tato ve středu v žurnálu Nature Climate Changes publikovaná studie ve stylu argumentace, „nekoukejte, co vytahujeme z rukávu,“ čtenáře žádá, aby zaplašili svou nedůvěru a pokračovali ve víře v globální oteplování, i když tuto zimu budou do kamen štípat více dříví.


Ač uznávají, že „chaotická povaha atmosférické cirkulace znemožňuje snadné odpovědi,“ tak autoři poukazují, že pokračující změny v Arktidě ovlivňují vzory větrů a výskyty extrémně chladných epizod ve středních zeměpisných šířkách severní polokoule.

V provázané studii vydané v tom samém žurnálu tento týden tvrdili, že arktický „polární vír“ se už několik desetiletí posouvá ze Severní Ameriky směrem k Evropě. To znamená, že zimy budou v Evropě a v Severní Americe chladnější a bude to tak pokračovat.

Během s nezlomnou vírou pronášených tvrzení, že „nárůst teplot Arktidy je nevyhnutelným aspektem člověkem způsobené klimatické změny,“ navrhují dívat se na to „s perspektivou odmítání jednoduchých způsobů příčiny a následku a všímají si diagnostických problémů při interpretaci dynamiky atmosféry.“
Pozorní čtenáři literatury o klimatické změně si bezpochyby vzpomenou, že před několika měsíci jiná skupina vědců dokumentovala, že teploty na

Antarktickém poloostrově neustále posledních 18 let klesají a to rychlostí téměř jeden stupeň Fahrenheita za desetiletí, což je obrat oproti předchozímu oteplovacímu trendu, z čehož jdou alarmisté klimatické změny do vývrtky. Tito vědci píšící do žurnálu Nature vyvrátili jednu z nejhalasněji vytrubovaných povídaček o antropogenickém (člověkem způsobeném) globálním oteplování za posledních 50 let s poukazem, že to přeci jen bylo kvůli přirozeným klimatickým posuvům.