Pod týmto názvom priniesol Gatestone institute článok, v ktorom sa Giulio Meotti venuje postojom postkomunistických krajín k súčasnej imigračnej kríze. Článok vyzdvihuje postoje maďarského premiéra “Viktatora” Orbána, ako ho Juncker nazýva, ale aj okolitých lídrov krajín ako Slovensko, Česko a pro-rodinné či pro-life revolúcie. Zdá sa, že sme sa stali nádejou na záchranu Európy…  Článok začína prirovnaním súčasného Rakúska k situácii pred 333 rokmi, kedy pred bránami Viedne stáli dobyvačné vojská Osmanskej ríše.


Šéf rakúskeho štatistického úradu oznámil, že v roku 2030 až 40% obyvateľov Viedne budú tvoriť ľudia narodení mimo územia Rakúska. Autor článku nezabudol citovať ani slová kardinála Schonborna o ďalšom možnom pokuse o islamské dobytie Europy. Autor pripomína čitateľom, že po páde Konštantinopolu mnohe krajiny východnej Európy zakúsili na niekoľko storočí život pod islamskou okupáciou.

„Preto nie je náhoda, že prudký odpor východnej Európy bol hlavnou prekážkou jednotnej odpovede EÚ na migračnú krízu. Boli to tieto východné štáty, ktoré prinútili nemeckú kancelárku Merkelovú zastaviť masívny tok migrantov,“ uvádza Gatestone institut. Zároveň obviňuje Brusel z propagandy, kedy je „západná Európa, ktorá víta moslimskú imigráciu, predstavovaná ako kozmopolitná a tolerantná a naopak obyvatelia východnej Európy sú vykresľovaní ako banda xenofóbnych fanatikov, ak nie priamo neo-nacistov“.

Ako príčinu odporu týchto krajín vidí kombináciu viacerých faktorov: ekonomickú krízu, klesajúcu pôrodnosť, prenasledovanie kresťanov počas komunizmu, historickú skúsenosť s islamom siahajúcu až do stredoveku, ale aj pokus Bruselu vnútiť týmto krajinám svoju neomarxistuickú kultúrnu agendu, ako sú legalizácie zväzkov osôb rovnakého pohlavia a potrat na požiadanie. Tento tlak Bruselu a ostrakizovanie, vedú k tomu, že východná Európa znovu zažíva pocit autoritárskeho režimu, len čo sa spod iného autoritárskeho režimu vymanila.

Veľkú časť svojho článku venuje spravodajský server postave Viktora Orbána, ktorého predseda Európskej komisie Juncker nazýva „Viktator.“ Autor článku naopak vidí maďarského premiéra ako Nemesis (božstvo pomsty) voči európskym elitám. Maďarsko, ktoré ako prvé strhlo železnú oponu, teraz paradoxne ako prvé postavilo plot, aby zadržalo ľudí vonku. Rebelanstvo Orbána siaha až do jeho študentských čias, kedy sa zúčastnil pohrebu Imre Nagya, vodcu anti-komunistckého povstania v roku 1956. Podľa článku “nikto iný v Európe okrem neho nehovorí o obrane kresťanstva.“ A cituje jeho výrok pre Frankfurter Allgemeine: “Tí ,ktorí prichádzajú vyrástli v inom náboženstve a predstavujú radikálne rozdielnu kultúru. Väčšina z nich nie sú kresťania ale moslimovia. A to je dôležitá otázka, pretože Európa a európska identita má korene v kresťanstve.“ Viktor Orbán syn komunistu a kalvínskej matky, ženatý s oddanou katolíčkou, otec 5 detí, má silnú podporu maďarských biskupov, ktorí nezdieľajú s pápežom Františkom rovnaký názor na migračnú krízu.