Zjistěte, jak můžete v Německu úspěšně pracovat jako Čech. Tipy týkající se jazykových znalostí, budování sítě kontaktů, adaptace, podklady pro žádost o zaměstnání, pěšně pracovat jako Čech. (Foto: Pexels)

4 tipy, jak získat práci v Německu jako Čech

Německo-české vztahy jsou již desítky let úzké, což se odráží i v pracovní migraci. Mnoho Čechů láká Německo z různých důvodů, aby zde hledali práci. Jak ale mohou Češi úspěšně najít práci v Německu? V tomto článku se na to podíváme blíže a představíme vám pět cenných rad, které zvýší vaše šance na úspěšné nalezení práce v Německu.

Tip 1: Zlepšete své jazykové znalosti

Jedním z nejdůležitějších předpokladů pro nalezení práce německo jsou dobré jazykové znalosti. Vyplatí se navštěvovat kurzy němčiny a zlepšovat své jazykové znalosti, abyste zvýšili své šance na nalezení práce. Mnoho zaměstnavatelů očekává od uchazečů dobrou znalost němčiny, zejména v zaměstnáních, kde se hodně pracuje se zákazníky nebo v týmu. Důležité je také umět jasně a sebejistě mluvit při pohovoru a dobře rozumět německému jazyku.

Dobrým způsobem, jak si zlepšit jazykové znalosti, je také čtení a poslech německých médií, jako jsou noviny, podcasty nebo zpravodajské pořady. Čím lepší jsou vaše jazykové znalosti, tím větší máte šanci získat práci v Německu jako Čech.

Tip 2: Vybudujte si síť kontaktů

Silná profesní síť může být pro vás jako Čecha v Německu také velkým přínosem, abyste se dozvěděli o volných pracovních místech a získali kontakty v oboru. Existuje několik způsobů, jak si takovou síť vybudovat.

Jedním ze způsobů je účastnit se networkingových akcí nebo se připojit k profesním skupinám, které najdete na platformách, jako je LinkedIn. Užitečné může být také navazování kontaktů prostřednictvím přátel nebo známých, kteří již v Německu pracují.

Důležité je však budovat síť autenticky a organicky, a to aktivní účastí a vyhledáváním výměny zkušeností s ostatními. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je prozkoumat online komunity a fóra, kde si lidé s podobnými zájmy nebo profesním zázemím mohou vyměňovat názory. Tím, že se zapojíte a budete ochotni sdílet své znalosti a zkušenosti, se můžete osvědčit jako cenný kontakt a zároveň se učit od ostatních.

Silná síť vám může pomoci dozvědět se o volných pracovních místech, získat přehled o pracovní kultuře a poznat potenciální zaměstnavatele, čímž se zvýší vaše šance získat práci v Německu jako Čech.

Tip 3: Přizpůsobte se německým standardům

Pokud jde o pracovní kulturu, může být užitečné zjistit si, jaká očekávání mají němečtí zaměstnavatelé a kolegové, například dochvilnost, spolehlivost a profesionální přístup k práci. Měli byste respektovat hierarchii ve firmě a dodržovat běžné způsoby chování. V Německu je běžné, že si zaměstnanci organizují práci samostatně a kladou vysoké nároky na kvalitu své práce.

Může být také užitečné zjistit si požadavky německých zaměstnavatelů na přijímací řízení a případně získat odbornou zpětnou vazbu.

Tip 4: Přizpůsobte své dokumenty k žádosti o zaměstnání

Své dokumenty k žádosti byste měli přizpůsobit německým standardům. To se týká nejen jazykového přizpůsobení, ale také struktury a obsahu žádosti. V Německu se například často očekává tabulkový životopis zaměřený na nejdůležitější profesní zkušenosti a kvalifikaci. Také motivační dopis by měl být stručný a výstižný a měl by obsahovat konkrétní informace o kvalifikaci a zkušenostech uchazeče.

Důkladný průzkum informací o společnosti a pracovní pozici může pomoci zdůraznit konkrétní dovednosti a zkušenosti, které jsou pro danou pozici relevantní.

V Německu je běžné uvádět v dokumentech k žádosti o zaměstnání reference. Jedná se o kontaktní údaje osob, které mohou potvrdit odbornou způsobilost a výkonnost uchazeče. Referencemi mohou být například bývalí nadřízení, profesoři nebo kolegové. Je důležité, abyste si před uvedením kontaktních údajů v žádosti vyžádali souhlas těchto referencí.

Tip 5: Upřímnost a otevřenost

Dalším důležitým tipem pro české uchazeče je upřímnost a otevřenost v procesu podávání žádostí. To se týká jak komunikace v průběhu přijímacího řízení, tak sdělování informací o vaší profesní minulosti.

Je důležité, abyste na otázky týkající se vašeho životopisu nebo kvalifikace odpovídali upřímně a neuváděli nepravdivé informace. Lhaní nebo zatajování informací může mít dlouhodobé negativní důsledky, zejména pokud vyjdou najevo později v průběhu pracovního poměru. Rovněž je vhodné odpovídat na otázky týkající se vaší pracovní minulosti poctivě a nezatajovat případné nesrovnalosti.

Maria Kock