Vědcům se podařilo předat informaci zakódovanou v částicích světla prostřednictvím kvantové teleportace na vzdálenost 30 kilometrů. Výsledky experimentu byly popsány ve dvou článcích zveřejněných v časopise Nature Photonics. Kvantová teleportace prostřednictvím optických vláken může značně zlepšit bezpečnost a pevnost internetových spojení. Při předání informací na velké vzdálenosti jsou ale nezbytné nezávislé zdroje světla.


Problém spočívá v tom, že po překonání několika kilometrů musí být světelný svazek z jednoho zdroje nerozeznatelný ve vztahu ke světelnému svazku z jiného zdroje.

Aby mohl být tento problém vyřešen, vypracovaly dvě skupiny nezávisle na sobě mechanismy zpětného spojení a synchronizace světelných signálů speciálně pro své experimenty v oblasti kvantové teleportace.

V jednom případě měla světelná vlna délku, charakteristickou pro telekomunikace. To umožnilo minimalizovat rychlost, při níž ztrácí fotonový signál intenzitu při průchodu optickým vláknem.

Druhá vědecká skupina použila navíc světelný svazek s délkou vlny 795 nanometrů.

Výsledky experimentu ukázaly, že kvantová teleportace na velké vzdálenosti je technicky možná.

Vědci doufají, že jejich výzkumy umožní vyvinout nové technologie, které zvýší efektivnost předávání informací zakódovaných v elementárních částicích.