Vladimir Putin: Události z poslední doby, složitá atmosféra, která se vytváří kolem mezinárodního sportu a olympijského hnutí, nevědomky vyvolává analogii s počátkem 80. let minulého století. Tehdy mnohé západní země, s poukazem na vstup sovětských vojsk do Afghánistánu, bojkotovaly Olympiádu v Moskvě. A o čtyři roky později Sovětský svaz jako ze msty reagoval bojkotem OH v Los Angeles. Záminkou se stala údajně pro sovětskou sbornou nedostatečná úroveň bezpečnosti.


Výsledkem bylo to, že mnozí sovětští, američtí sportovci, sportovci z jiných zemí, zatažených do kampaně vzájemných bojkotů, přišli o možnost zapsat své jméno do historie světového sportu, vniveč přišly roky dřiny, vysilujícího tréninku. Jednoduše řečeno, zkazili lidem život, udělali z nich rukojmí politické konfrontace. A samotné olympijské hnutí se ocitlo ve vážné krizi, stalo se rozpolceným. Později někteří politici té doby na obou stranách přiznali, že to byla chyba.

Nyní jsme svědky nebezpečné recidivy vměšování politiky do sportu. Ano, formy tohoto vměšování se změnily, ale podstata zůstala stejná: udělat ze sportu nástroj geopolitického tlaku, formování negativního obrazu zemí a národů. Olympijské hnutí, které hraje obrovskou sjednocující roli pro lidstvo, se znovu může ocitnout na pokraji rozdělení.

Dnes byly použity tak zvané "dopingové skandály", pokračující pokusy rozšířit sankce za zjištěné případy užívání dopingu na všechny, včetně "čistých" sportovců pod rouškou údajné ochrany jejich zájmů. A to nehledě na skutečnost, že na rozdíl od vzpomenutých 80. let se sportovci dnes podrobují tvrdé totální antidopingové kontrole, jak v průběhu soutěží, tak i během celého tréninkového cyklu. A v posledních šesti měsících všichni ruští sportovci absolvovali antidopingové prověrky dle doporučení WADA pod kontrolou britské antidopingové agentury a v zahraničních antidopingových laboratořích.

Obvinění na adresu ruských sportovců se opírají o svědectví jednoho člověka – muže s kontroverzní pověstí. Již v roce 2012 bylo vůči němu zahájeno trestní řízení pro porušení antidopingové legislativy, nicméně v té době bylo zastaveno pro nedostatek důkazů. Dne 17. června 2016, v souvislosti s jeho prohlášením o účasti na manipulacích se zakázanými přípravky a žalobami ruských sportovců na vydírání, trestní řízení proti němu bylo obnoveno vzhledem k nově objeveným skutečnostem. Jedna z jeho blízkých příbuzných, která dříve pracovala pod jeho vedením, byla již odsouzena v Rusku za nezákonné šíření anabolických steroidů. Vyvstává otázka, zda mohou být pravdivé a pádné závěry, založené výhradně na svědectví lidí tohoto typu.