Skupina badatelů z USA jmenovala maximálně pravděpodobné verze záhuby lidské civilizace, píše časopis Science. Konec světa může podle mínění vědců nastat ze tří důvodů: erupce supersopky, sluneční aktivita a srážka s asteroidem. Podle prvního scénáře — erupce supersopky — budu kontinenty pokryty metrovou vrstvou popela, budovy se zřítí, bude ucpána vodovodní síť a vyhynou zemědělské plodiny.


Druhá verze záhuby lidstva je spojena se sluneční aktivitou. Lidstvo může ohrozit mohutný proud částic s vysokou energií, vyvolaný koronální erupcí hmoty Slunce. Vědci zdůrazňují, že v důsledku tohoto astronomického jevu budou do tmy pohrouženy celé kontinenty, protože dojde k hromadným výpadkům elektřiny.

Třetí scénář, a sice srážka s asteroidem, je rovněž velice nebezpečný. Podle výpočtů zvedne pád kosmického tělesa o průměru asi jeden kilometr na zemský povrch celá oblaka prachu, která připraví na několik měsíců naši planetu o sluneční světlo.

Oběti všech výše uvedených katastrof by se daly minimalizovat, jestliže budou včas učiněna nezbytná opatření, uklidňují nás vědci.