Agentúru Pressenza oslovila Russia Today, aby sa vyjadrila k pohybom vojsk NATO v Rumunsku, ktoré nastali po predchádzajúcich manévroch v pobaltských krajinách a Nemecku, keď prechádzali cez Poľsko a Českú republiku, o čom sme už v tomto roku informovali. Prinášame odpovede, ktoré sme poskytli na ich písomné otázky. Celý televízny rozhovor, ktorý sa mierne odlišuje od písomných odpovedí, si môžete pozrieť níže.


RT: Jeden z dôstojníkov NATO povedal, že dôvodom tejto jazdy cez Rumunsko je krajinu uistiť. Myslíte si, že obyvatelia Rumunska potrebujú takýto typ uistenia?

Pressenza: To, čo potrebujú obyvatelia Rumunska a celá Európa, vrátane Ruska, je žiť v mieri a stabilite. Vlastne to všetci naliehavo potrebujeme nielen na tomto kontinente, ale všade vo svete. Na konci studenej vojny sa premárnila veľká šanca na zrušenie armádnych aliancií tej doby. Bola urobená iba polovičná práca. NATO nikdy neodišlo do výslužby a armádni velitelia v USA a ďalší neustále hľadali dôvod, aby ho zachovali. V týchto dňoch tá príčina prichádza v podobe Ruska, ktoré je neustále návnadou. Rusko reagovalo. Začlenenie Krymu do Ruskej federácie je to, o čom vojenský priemysel USA sníval. Západu nevadí to, že Krym sa pripojil slobodne a nadšene vo všeľudovom hlasovaní.

Pressenza: To, čo potrebujú obyvatelia Rumunska a celá Európa, vrátane Ruska, je žiť v mieri a stabilite. Vlastne to všetci naliehavo potrebujeme nielen na tomto kontinente, ale všade vo svete. Na konci studenej vojny sa premárnila veľká šanca na zrušenie armádnych aliancií tej doby. Bola urobená iba polovičná práca. NATO nikdy neodišlo do výslužby a armádni velitelia v USA a ďalší neustále hľadali dôvod, aby ho zachovali. V týchto dňoch tá príčina prichádza v podobe Ruska, ktoré je neustále návnadou. Rusko reagovalo. Začlenenie Krymu do Ruskej federácie je to, o čom vojenský priemysel USA sníval. Západu nevadí to, že Krym sa pripojil slobodne a nadšene vo všeľudovom hlasovaní.

RT: Nejde o prvú ukážku sily vo Východnej Európe – blízko ruských hraníc. Čo si myslíte o posolstve, ktoré tu bolo vyslané?

Posolstvo, ktoré tu bolo vyslané a obraz, ktorý bol vykreslený v západných médiách a špeciálne vo Východnej Európe je, že „Rusi prichádzajú“. NATO nás chce všetkých vydesiť tým, že prichádza nepriateľ, aby vojenský priemysel mohol pokračovať v hojných ziskoch na náklady tých druhých. Je to hrozná manipulácia ľudí, ktorí majú iba pár zdrojov informácií dostupných v ich vlastnom jazyku a takmer všetky sú v rukách mediálnych spoločností, ktoré sa tajne dohadujú s tým istým vojenským priemyslom.