Než se to stalo konspiračním faktem, tak bývala tradiční odpověď na všechny narážky na ty kartely k manipulaci hlavních světových trhů jako Libor, FX, trhu s komoditami či hypotékami jednoduchá i když stupidní: je do toho zapojeno příliš mnoho lidí, a tak by se to nikdy nemohlo udržet pod pokličkou. A jak je ukázalo, že nejenže to udržet lze, ale když jsou zájmy účastníků té „konspirace“ ve shodě, může to trvat mnoho desetiletí. To samé samozřejmě platí i pro vrcholek globální pyramidy moci – pro světové miliardáře a jejich plán na udržení a akumulaci bohatství.


Nejenže ti nejbohatší na světě byli největšími poživateli prospěchu z monetárních a fiskálních politik od roku 2009, ale s tím, že je teď podle UBS 2170 globálních miliardářů, tak to od roku 2009 představuje 60% nárůst jejich počtu, ale i jejich sdružené čisté bohatství se více než zdvojnásobilo z 3,1 bilionu USD v roce 2009 na 6,5 bilionu USD teď. Současně s tím čisté bohatství těch ne tak šťastných obyvatel, tj. „90% lidí na dně“ světa pokleslo. Nějak se však i tak Fed těší úctě.

Přirozeně stejně jako u globálních finančních konspirací se tu vznáší otázka: je možné, aby centrální banky, místo aby představovaly zájmy obecné populace, jednoduše poslouchaly instrukce daleko menší kabaly těch über-zazobanců světa?

Pro případ, že by tu zbývala ještě nějaká nejistota ohledně toho, zda to výše uvedené není jen rétorická otázka. Je to samo sebou, že ti s největší akumulací bohatství na světě chtějí daleko více než všichni ostatní udržovat status quo, které dovoluje, aby kapitálová báze jejich bohatství rostla tak rychle, jak je to jen možné, v režimu reflace cen aktiv, zatímco budou udržovat pozornost té spousty světové populace odvrácenou, zaujatou zábavou a sběrem svých denních přídělů.

Uvažme tu odvrácenou stranu: podle nové zprávy od Wealth-X a UBC má „průměrný miliardář neuvěřitelně dobré konexe s tím, že jeho sociální okruh obnáší bohatství 15 miliard USD – tj. pětinásobek čistého bohatství průměrného miliardáře. Toto číslo je založeno na výpočtu čistého bohatství pouhých tří vrcholných konexí těchto miliardářů, a tak by nejspíš bylo ještě vyšší, když by se počítaly ty spousty lidí ze smetánky těch nejbohatších, s nimiž se průměrný miliardář stýká, když se účastní spousty schůzek, večeří a společenských událostí.“ A je to během těchto „schůzek, večeří a společenských událostí,“ kdy se stanovují skutečné politiky definující budoucnost světa – daleko za kulisami toho jeviště se zkorumpovaným nefunkčním Kongresem nebo nekompetentní Exekutivou. A ta politika je jednoduchá – „více pro nás, méně pro všechny ostatní.“

Shrnuto od Wealth X: „Se započtením všech těch konexí mezi světovým miliardářstvem to obnáší sociální okruh o kombinovaném celkovém bohatství 33 bilionů USD“, čili dvojnásobku HDP Spojených států.

Odhadovaný „okruh vlivu“ mezi přáteli jen u těch nejbohatších z USA je ukázán níže.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj:  zerohedge.com