Pomocí výkonného teleskopu Hubble získali astronomové NASA fotografie neuvěřitelně silné záře na Jupiteru, která svým tvarem připomíná celou galaxii, píše The Guardian. Jupiter je největší planeta Sluneční soustavy známá svými výraznými atmosférickými bouřemi, mj. Velkou rudou skvrnou. V poslední době pozornost vědců upoutávají póly Jupiteru, které pozorují denně v průběhu několika měsíců. Jejich úkolem je zjistit, jak reagují různé prvky září na této planetě na proudy nabitých částic ze Slunce, jimž se říká sluneční větry.


Zář vzniká, kdy se kosmické paprsky dostávají do atmosféry planety v blízkosti jejích magnetických pólů a střetávají se s atomy plynu, praví se v článku.

Polární záře na Jupiteru mají obrovské rozměry, a jejich intenzita přesahuje stokrát intenzitu analogických jevů na Zemi. Je zajímavé, že na rozdíl od Země záře na Jupiteru nikdy nepřestávají díky silnému magnetickému poli této planety.

Fotografie Jupiteru byly pořízeny pomocí družice NASA Juna, která byla vypuštěna pro průzkum plynového obra. Jejím úkolem je dostat se na polární oběžnou dráhu Jupiteru do 4. července pro zkoumání gravitačního a magnetického pole planety, a také ověření hypotézy o existenci u Jupiteru tuhého jádra. Výprava Juny potrvá 20 měsíců.