Byrokrati v EÚ robia všetko pre to, aby potrestali Britániu za jej hlasovanie o opustení Európskej únie. Ešte pred referendom nemecký minister financií Wolfgang Schäuble hrozil Veľkej Británii, že po odchode už nikdy nebude môcť získať prístup na jednotný trh EÚ, čiže by nemala získať ani taký status, aký momentálne majú nečlenovia EÚ Nórsko a Švajčiarsko. Predstavitelia EÚ akoby “natruc” hľadajú rôzne argumenty a prekážky, aby Británia pocítila dôsledky svojho rozhodnutia.


Jedna z aktuálnych pochádza od predsedníčky Výboru Európskeho parlamentu pre ústavné veci Danuty Hübnerovej, ktorá hrozí vylúčením angličtiny z rokovacích jazykov EÚ: “Ak nebudeme mať Veľkú Britániu, nebudeme mať ani angličtinu.”

Autor článku Ryan McMaken na mises.org sa pýta, čo teda s takými členskými krajinami ako Írsko či Malta? Takmer 90% Malťanov používa angličtinu ako druhý jazyk a takmer všetci Íri ňou hovoria. Hübnerová navrhuje pre Írov domáci keltský jazyk a pre Malťanov zasa maltský jazyk.

Angličtina však bude potrebná pri rokovaní s najväčšími svetovými ekonomikami, kde okrem USA, Kanady a Indie má svoje miesto aj Veľká Británia. Takže angličtina zrejme zostane obchodným jazykom v Bruseli aj za predpokladu, že Británia raz opustí EÚ, a nehrozí žiadne nebezpečenstvo nepoužívania angličtiny v európskej inštitúcii.

Zdroj:  hs.sk