Úřadující president v interview zveřejněném v úterý udeřil na Donalda Trumpa, když říkal, že Trump přeci nemůže legitimně mluvit za veřejnost nebo proti globalismu, protože to on „ztělesňuje globální elity.“ Obama pronesl tyto komentáře během rozhovoru s reportérem NPR. Když byl tázán, zda existuje korelace mezi zamítáním globalismu v Británii po odhlasování odchodu z EU a zamítáním politického establishmentu v USA, tak zjevně frustrovaný Obama udeřil na Trumpa.


„Pan Trump ztělesňuje globální elity a celý svůj život z toho těžil,“ řekl Obama sarkasticky se culící pod vousy.

„Takže to může těžko být mluvčí – legitimní mluvčí – toho populistického vzepětí mezi lidmi pracující třídy na kterékoliv straně Atlantiku.“

Obama se uchýlil k tvrzení, že některé obavy týkající se ztráty národní identity a kontroly, zvláště co se týče imigrace, sdílí lidé jak v Británii, tak v US.

Začal však obviňovat „xenofobii, že ta zachvacuje nejen Velkou Británii, nýbrž celou Evropu, což má určité paralely s tím, co se pan Trum snaží rozdmýchat i tady.

„Jde o schopnost kořistit ze strachu lidí, že by mohli ztratit kontrolu, a o nabídnutí nějakého druhu vágních nostalgických pocitů kolem toho, že zase ‚uděláme Británii velikou‘ nebo že zase ‚uděláme Ameriku velikou‘ s podtextem, že nějaká taková banda cizinců a legračně vypadajících človíčků přijde a změní základní charakter národa – a myslím, že něco takového se tu klube,“ řekl Obama.