BERLÍN (Reuters) – Eurozóna čelí ekonomické katastrofě, pokud její finančně silnější státy a jejich centrální banky nepřevezmou větší díl dluhového břemenu tohoto regionu řekli vůdčí globální ekonomové včetně dvou poradců německé vlády. „Věříme, že… Evropa v náměsíčném spánku kráčí ke katastrofě nevypočitatelných rozměrů… Ten pocit nikdy nekončící krize s jedním dominovým hroucením za druhým je nutno zvrátit,“ napsal ve své zprávě Institut pro nové ekonomické myšlení (NET) podporovaný investičním veteránem Georgem Sorosem.

Tvůrci politik se musí potýkat se dvěma problémy odděleně – vypořádat se s dědictvím nákladů po „od počátku vadné konstrukci“ eurozóny a s opravou struktur samotného bloku.

Mezi těmito doporučeními, po nichž tito ekonomové volají, je brzká částečná kolektivizace regionálního dluhu – o čemž Německo odmítá uvažovat – a konečné vytvoření nadnárodního finančního dozoru s pravomocí nadřízenou národním regulátorům.

Rovněž naléhali na Evropskou centrální banku, aby se z dlouhodobého hlediska stala půjčovatelem poslední záchrany pro státy, které dodržují rozpočtové cíle, nebo umožnit, aby regionální záchranný fond ESM hrál tuto roli a poskytnout mu bankovní licenci.

ECB až dosud proti oběma možnostem silně oponovala, ač tvůrce politiky centrální banky Ewald Nowotny ve středu řekl, že existují argumenty pro poskytnutí bankovní licence ESM, aby se zvýšily jeho možnosti.

Nowotny komentoval ukazatele ekonomického posilování s tím, že evropská krize vstoupila do nové nebezpečné fáze, když Španělsko přepadá přes okraj nutnosti úplného záchranného výkupu státního dluhu a hromadí se doklady o tom, že Řecko nemůže vyhovět podmínkám svého nouzového financování, což možná vyvolá jeho odchod ze společné měny.

INET uvedl, že ačkoliv evropští vůdci uznávají potřebu kolektivní reakce, až dosud selhávala dohoda o plánu, který by přesvědčil trhy a vyhověl potřebám veřejnosti, mezi zeměmi s deficitem a zeměmi s přebytkem. Kroky přijaté na summitu počátkem tohoto měsíce a v červnu nešly dostatečně daleko.

„Řešení současné krize … je volbou vítěze mezi věřitelskými a dlužnickými zeměmi … ovšem nedostatek důvěry mezi věřiteli a dlužníky brání tomu, aby dosáhli řešení přinášející oboustranný prospěch,“ uvádí se ve zprávě.

K těm 17 ekonomům, kteří jsou autory této zprávy, patří Lars Feld a Peter Bofinger z panelu moudrých mužů, který radí v jeho politice Berlínu, a ti doporučili i naléhavá krátkodobá opatření.

Stejně jako „částečnou a dočasnou kolektivizaci dluhu“, na jejímž základě by ECB mohla provést větší výkup vládních dluhů, tak by země s fiskálním přebytkem také měly podpořit poptávku v celé eurozóně jako celku.

Jakékoliv kroky směrem ke sdílení břemena dluhů pravděpodobně narazí na tvrdý odpor Berlína, který ze všech nejvíc přispěl k současným programům výkupů z dluhů v regionu a čelí dalším těžkým ranám, pokud se Aténám nepovede dostát svým dluhovým závazkům.

Pokud Řecko upadne do insolvence a uteče z eura, mělo by Německo očekávat ztráty až 82 miliard euro, zatímco když nesolventní Řecko zůstane v bloku společné měny, bude to Berlín stát 89 miliard euro, odhaduje německý ekonomický institut Ifo.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: businessinsider.com

Poznámka překladatele: Článek seznamuje s názory zanícených evropských federalistů.

]]>