Slunce bylo v dubnu klidné i na to, že to až dosud byl relativní klidný sluneční cyklus (SC). Číslo slunečních skvrn (SSN) bylo 38,0, což je 50% toho, co typickým normálem pro 89. měsíc slunečního cyklu. Ten působivý propad aktivity je jasně vidět v následujícím grafu níže. Obrázek 1: Aktivita slunečních skvrn od prosince 2008 pro současný SC 24 je vyobrazena červenou křivkou v porovnání průměrem všech cyklů (modrá). Během posledních 4 měsíců to bylo velice podobné jako při SC 5 (černá).


Také rozdíl týkající se magnetického pole na slunečních pólech se zvýšil. O tom jsme referovali už v březnu. Jižní polární pole je teď skoro 4 silnější než slabší severní pole. Vývoj směřující k takovémuto rozdílu nebyl v této fázi cyklu ještě nikdy pozorován od té doby, kdy tato pozorování před 40 lety začala. My budeme tento vývoj nadále sledovat a dále vás informovat!

Naše měsíční diagramy, které srovnávají všechny v minulosti pozorované cykly od roku 1755, nyní ukazují cosi zvláštního:

Obrázek 2: Shrnuté odchylky v počtu slunečních skvrn od průměru za všechny cykly vždy v 89 měsíci daného cyklu. Zdrojem těchto dat jsou rozdíly mezi každým z těchto měsíců ve všech cyklech a střední hodnotou (modrá křivka v Obrázku 1).

Při počítání za duben 2016 (měsíc slunečního cyklu 89) je jasné, že současný SC 24 je celkem slabší než SC 7, který proběhl od 1823 do 1833 během tzv. Daltonova minima. Tudíž naše podezření z předchozího měsíce, že SC 7 bude překonán, se teď rychle ukazuje jako správné.

Současný SC 24 je teď nejslabší skoro za 200 let od SC 6.

Články o tom, co udělá tento vývoj na Slunci s naší planetou:

    Zdroj: notrickszone.com