Západní státy projevují znepokojení kvůli tomu, že se „ruská propaganda“ stala příliš efektivní, avšak nemohou najít žádné nové způsoby, jak jí čelit, píše odborník z Ústavu mezinárodních a strategických bádání François-Bernard Huyghe v článku pro Atlantico. Podle mínění autora, dosáhla ruská masmédia v poslední době působivých výsledků, a sice jisté důvěry vůči informacím z Ruska.


Průzkum amerického Pew Institute ukázal, že Evropané jsou stále skeptičtější vůči vlastním médiím. Současně začali lidé lépe reagovat na zprávy vychvalující Rusko.

„Tyto dva faktory dohromady dodávají jistou váhu ruské rétorice. Ta má navíc „protisystémový" ráz, zaměřený proti globalizaci a liberalismu, což jí vynáší určitou podporu," poznamenává Huyghe.

Ruská „propaganda" přitom funguje podle stejné metodologie, jakou používaly USA již od padesátých let minulého století, a říkaly jí „veřejná diplomacie." Rusové současně uplatňují také inovační přístupy: používají k prosazení svého postoje sociálních sítí, píše autor článku.

Západní státy pokračují v pokusech o čelení rostoucímu ruskému vlivu v informačním prostředí, i když nejednají moc úspěšně. Eurokomise sestavila, například, pracovní skupinu, která má za úkol kladení odporu proruské a protizápadní rétorice na Internetu, ale momentálně se skládá z pouhých osmi členů, což zpochybňuje její účinnost, zdůrazňuje Huyghe.

„Stojí za zmínku, že i kdyby teoreticky měly instituce jako Eurokomise zachovávat neutralitu, je jim vlastní ideologický postoj a rovněž názor, že každý člověk, který nezastává proevropské, provládní a liberální názory, je vždy obětí propagandy. Je málo pravděpodobné, že se jim podaří dosáhnout s podobným postojem nějakých výsledků," píše na závěr autor článku.

    Zdroj: atlantico.fr