S tím, jak se evropské země potýkají s uprchlickou krizí, každá v reakci na eskalující se situaci přijímá poněkud odlišný přístup. V Norsku, které je šokované vývojem událostí v sousedním Švédsku, které zažívá masové znechucení z probíhající záplavy uprchlíky (a které nedávno oznámilo, že už nebude z EU žádné další uprchlíky přijímat), se jim jako odpověď jeví ta nejjednodušší možná cesta: nabídnout žadatelům o azyl peníze, aby odešli. …


Žadatelé o azyl v azylovém centru Bjørnebekk v Ås

V současnosti uprchlíci, kteří se rozhodnou vrátit se do své domovské země, místo aby usilovali o azyl v Norsku, dostanou od norské vlády 20 000 norských korun (2 400 USD, 57 600 Kč) na cestovní náklady (až 80 000 norských korun na rodinu se dvěma dětmi). Teď, jak hlásí RT, že Norsko tu nabídku ještě osladilo a poskytuje dalších 10 000 norských korun (1 200 USD, 28 800 Kč) pro prvních 500 žadatelů o azyl, kteří dobrovolně požádají o návrat do své domovské země.

Ministr integrace Silvi Listhaug k tomuto programu bonusů řekl následující: „Potřebujeme nalákat více lidí, aby odcestovali dobrovolně zpět tím, že jim dáme o trochu více peněz na odcestování. To nám uspoří spoustu peněz, protože starat se o lidi v azylových centrech je drahé. Je mezi nimi spousta takových, kteří nemají nárok na ochranu a v každém případě budou odmítnuti. Pro nás je lepší stimulovat je k odcestování zpět.“