Ministr zahraničních věcí Ruska Sergej Lavrov navrhl překonat ochlazení ve vztazích mezi Moskvou a Stockholmem a zavřít okénko, od něhož táhne ze strany centrů, v nichž se produkuje rusofobie. Prohlásil to v interview pro švédský list Dagens Nyheter. Neurofyziologové z USA se podělili o první výsledky hledání těch částí mozku, které jsou odpovědné za chápání významů slov a pojmů – sestavení mapy těchto zón pomůže vytvořit velmi přesné detektory lži a naučit se číst mysl lidí okolo, říká článek publikovaný v magazínu Nature.


„Naše sématické modely dobře předpovídají to, jak velké oblasti kůry reagují na zvuky jazyka. Nejen to, už nyní můžeme dostávat přesnější informace, které nám dovolují definovat, jaké regiony mozku odpovídají za představy toho či onoho slova.

Právě proto si myslíme, že daná technologie má gigantický potenciál," řekl Alex Huth z univerzity Kalifornie v Berkeley (USA).

Huth a jeho kolegové ohlásili start ambiciózního projektu — sestavení velmi přesné mapy mozku, na které budou zaznamenány regiony, které se účastní zpracovávání významů a smyslu jednotlivých slov, frází a vět.

Jak říká Huth, pokusy najít části mozku odpovídající za zpracovávání sématického významu řeči se už prováděly i dříve, ačkoli ve všech se experimentátoři omezili na hledání zón spojených s jednotlivými slovy a frázemi. Skupina Hutha šla o poznání dále.

Během experimentu poslouchali dobrovolníci po dobu několika hodin vyprávění o nějakých konkrétních věcech — například o jídle, lidech či přírodě — a vědci po tu dobu sledovali aktivitu jejich mozku s pomocí magnetické rezonance. Poté, co poslouchání skončilo, vědci určovali, jaká slova vyzývala reakce a aktivitu mozku u každého dobrovolníka a srovnávali tyto mapy mezi sebou.

Podobný přístup dovolil vědcům poprvé určit, jaké části mozku odpovídají za zpracování slov spojených s vizuálními obrazy, sociálními fenomény, různými profesemi, emocemi nebo lidmi. Rozložení těchto oblastí bylo u mnohých dobrovolníků podobné — například boční temenní kůra odpovídá za smysl slov spojených s vizuálními obrazy.

Zajímavé je to, že i levá i pravá polovina mozku jsou zapojené do procesu zpracování slov — do současné doby si vědci mysleli, že levá „analytická" polovina mozku odpovídá za chápání jazyka a smyslu jednotlivých slov.